Fler ska välja cykeln 2013. Omfattande vägarbeten gjorde det förra året ofta svårt att vara cyklist i Göteborg. Utbyggda cykelstråk, bättre framkomlighet och tydligare skyltning ska få fler göteborgare att välja cykeln 2013. ”Det här är ett långsiktigt arbete”, säger projektledare Sara Boije af Gennäs.

Redan under det gångna året tog Göteborg steget upp på förstaplatsen i Cykelfrämjandets mätning av kommunernas cykelnät. Göteborgs 770 kilometer är mer än någon annan kommun kan visa upp.

Men trots att trafikkontoret på bred front försöker göra livet lättare för de göteborgare som väljer cykeln som transportmedel, har mottagandet hittills varit lite avvaktande. I en ny undersökning är nyckeltalen till och med något lägre än föregående år.

– Vi tror att det har att göra med de omfattande byggnationer som varit i staden. Framförallt vid flera centrala cykelstråk som till exempel Södra vägen, Östra Husargatan och runt Kanaltorget, säger projektledare Sara Boije af Gennäs.

Många lättade sitt hjärta under kampanaj
Men på trafikkontoret låter man sig inte nedslås, väl medvetna om att det tog lång tid även för etablerade cykelstäder som Köpenhamn och Malmö att anpassas.

Cykelkampanjen ”Lätta ditt cykelhjärta” fick också ett överväldigande mottagande.

– Folk tog sig verkligen tid, och vi kunde fånga upp massor av intressanta synpunkter, säger Sara Boije af Gennäs.

Under 2013 fortsätter satsningarna på att göra staden mer cykelvänlig. Utbyggda cykelstråk, bättre framkomlighet och tydligare skyltning är önskemål som återkommer. Bland årets nysatsningar finns bland annat också visionen att cykelanpassa Västra Hamngatan. Inte genom en separat cykelbana, utan med en asfalterad mittremsa.