Du har säkert redan märkt det: göteborgarna har i allt större utsträckning blivit ett cyklande folk. Men mycket vill ha mer - och nu spänner Göteborg musklerna lite extra för vi ska bli ännu fler som väljer två hjul istället för fyra.

För ungefär fyra hundra år sedan drog en grupp holländska stadsplanerare upp riktlinjerna för den nya staden Göteborg. De långsmala kvarteren, kanalsystemet och hamnen – allt inspirerades av holländska förebilder.

Stomcykelnät med 3 mil prioriterade stråk

Idag är holländarna ett av världens mest cyklande folk och Göteborg Stad vill inget hellre än att vi moderna göteborgare åter ska låta oss inspireras av holländska vanor.

Eva Rhodin, chef på trafikkontorets trafikantenhet berättar:

– Idag görs ungefär nio procent av göteborgarnas förflyttningar med cykel. Om tre år tror hoppas jag vi har nått tolv procent.

Inspiration också från Danmark

Själv har hon på senare tid fångat inspiration i ett EU-projekt där städer som London, holländska Eindhoven och italienska Parma också medverkar. Tidigare har mer än en Göteborgsdelegation sökt sig ner till danska cykelstäder som Köpenhamn och Odense.

Idag består Göteborgs stomcykelnät av ungefär 30 kilometers prioriterade stråk där cyklisten kan ta sig fram snabbt och skyddad från annan trafik.

Vi som redan finns där ute på cykelbanorna kan alltså snart räkna med ytterligare sällskap – och dessutom en rad förbättringar.

Hoppas på cykelreseplanerare i mobilen

Eva Rhodin igen:

– Inom de närmaste tre åren hoppas jag att:
• Ett lånecykelsystem etableras.
• Stora knutpunkter som Nils Ericsson-platsen, Gamlestaden, Hjalmar Brantingsplatsen och Frölunda kommer att få stora cykelparkeringar.
• Det kommer att finnas åtminstone 50 lättillgängliga pumpar för allmänheten runt om i stan.
• Ett brett utbud av avståndsmarkeringar ska bli klara sättas ut.
• Webbens cykelreseplanerare blir tillgänglig även i mobiltelefonen.

Vill locka fram cykelglädje

Vägen till att ändra folks transportsätt är inte så rak som man skulle tro. Våra vanor sitter djupt – att rubba dem handlar i stor utsträckning om psykologi. Och förstås: att låta icke-cyklisterna förstå att Göteborg de senaste tio åren blivit en väsentligt mycket bättre cykelstad.

– Vi har nog varit lite dåliga på att berätta vad vi gjort, medger Eva Rhodin självkritiskt.

Vid sidan av att utveckla hårdvaran: säkerhet, teknik och cykelstråkens standard – intresserar sig trafikantenheten alltså just nu mycket för hur man kan kunna locka fram den cykelglädje som en gång funnits hos många som idag – ofta lite slentrianmässigt – väljer bilen.

Vunnen tid och sparade pengar

– Det behöver ju inte vara antingen eller – cykeln kan också vara ett bra komplement till kollektivtrafiken. Jag kanske kan cykla till den stora knutpunkten och sedan fortsätta med buss eller spårvagns, säger Eva Rhodin.

Lust och glädje i kombination med vunnen tid och sparade pengar låter förmodligen som en lockande formel för ganska många av oss. Om vi dessutom blir friskare och starkare, och bidrar till en sundare stad med bättre framkomlighet, så gör det kanske inte något det heller.

65FC.jpg

Sören Andersson har sett det mesta av Göteborg från cykelsadeln. Från hemmet i Masthugget till jobbet på Universitet går färden ofta över Vasagatan där pumpstationen står strategiskt placerad. Foto: Lars Hjertberg

5207