Men inte lika kraftigt som 2013. Cyklandet i Göteborg fortsätter att öka, förra året med fyra procent. Det är en mer ”normal” siffra, jämfört med 2013, då cyklingen i Göteborg plötsligt ökade med hela 22 procent. ”Vi hade en mycket stor cykelökning 2013. Nu ser vi att den består, plus en liten ökning och det är bra”, säger Karin Björklind, analytiker på trafikkontoret.

Varför det ser ut så här, är oklart. Visserligen infördes trängselskatten 2013, som också var ett år med gynnsamt väder för cykling, men det är knappast hela förklaringen.

Vädret viktig faktor
– Vi har inte möjlighet att analysera exakt varför. Vi vet att vädret påverkar cyklandet väldigt mycket, därför kan det variera mycket mellan åren. Vi behöver se flera år i rad för att säga säkert vart utvecklingen går, säger Karin Björklind.

Styr & ställ GöteborgFör cykelresor finns inte lika bra statistik som till exempel biltrafiken, men cyklandet har ökat på senare år, den saken är klar. Idag görs omkring 100.000 resor med cykel under en vardag i Göteborg.

Hyrcyklarna Styr & Ställ har ökat kraftigt under 2014. Då lånades 668 000 cyklar, en ökning med 59 procent jämfört med 2013. Antalet abonnemang har ökat stadigt sedan Styr & Ställ startade 2010.

Inför 2014 sänktes priset på säsongsabonnemanget från 125 kr till 75 kr. Under året såldes totalt 28.000 abonnemang, varav 47 procent var säsongs- och 53 procent tredagarsabonnemang.

Högre krav på Styr & ställ
Men populariteten leder också till problem. Det har blivit allt svårare att hitta lediga cyklar eller återlämna en använd cykel.

”Fler användare uppger ett missnöje med att det inte går att finna någon tillgänglig cykel och fler användare uppger ett missnöje med att det inte går att ställa tillbaka en cykel på grund av att stationen är full”, skriver trafikkontoret i sin årsrapport.

Slutsatsen blir att det nu ställs högre krav på systemet, både att snabbt omfördela cyklar mellan stationerna efter behov och även se över antalet stationer och antal cyklar per station.

Användningen av cykelhjälm ökar också i Göteborg. En studie i augusti och september visade att 65 procent av cyklisterna hade hjälm, en liten ökning från 2013 (64 procent). I början av 90-talet var det färre än tio procent som använde cykelhjälm.