Nytt ambitiöst cykelprogram klart. Cykelstaden Göteborg har fått medvind och lägger nu in en ännu högre växel med målsättningen att göteborgarna år 2025 ska göra tre gånger så många cykelresor som under 2011.

I ”Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025” beskrivs hur Göteborg under de närmaste tio åren, i ännu högre utsträckning, ska bli en cyklande stad.

”Ambitiöst men inte omöjligt”
Trafiknämnden godkände på torsdagen programmet och trafikkontoret fått klartecken att:

– bygga en sammanhängande och väl utformad infrastruktur.
– erbjuda god standard på cykelvägnätet året om.
– erbjuda stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft.
– förstärka bilden som cykelstad med hjälp av kommunikation.

– Att programmet nu är antaget av trafiknämnden betyder att vi kan börja omsätta våra planer i handling, säger trafikkontorets cykelplanerare Malin Månsson och fortsätter:

– Målet att tredubbla cykelresorna till 2025 är ambitiöst, men inte omöjligt. Vi har redan sett en ökning av cykelresorna med nära 30 procent sedan 2011.

Har fångat upp cyklisternas tankar och önskmål
Genom kampanjen ”Lätta ditt cykelhjärta” har trafikkontoret under flera år fångat upp Göteborgscyklisternas tankar och önskemål kring vad som kan förbättras. Förslagen har kommit att utgöra en viktig del i det nya cykelprogrammet.

Samtidigt har mycket erfarenhet och många goda idéer hämtats från andra cykelsatsningar – såväl inrikes som runt om i världen.

Snabbt, enkelt och säkert är ledorden för den tuffa utmaning som nu väntar. Redan under 2015 kommer Redbergsvägen mellan Danska vägen och Kobbarnas väg att byggas ut med cykelväg enligt det nya cykelprogrammets intentioner.

Vidare kommer cirka sex kilometer cykelbana att, tillsammans med Trafikverket, byggas på Ellesbovägen i Hisings Kärra. Allt för att skapa ett komplett pendlingscykelstråk mellan Kungälv och Göteborg.