Andra färdsätt har minskat. Antalet cykelresor ökade med fem procent i Göteborg under första halvåret i år, jämfört med samma period i fjol. Det totala antalet resor i staden, med samtliga färdsätt, minskade dock med hela 15 procent.

–  I januari och februari var det betydligt fler cykelresor i Göteborg än 2019. När pandemin slog till i mars och april påverkades cyklandet och det var färre cykelresor jämfört med 2019, men sedan tog cyklandet fart från och med maj, säger Annika Nilsson, analytiker på trafikkontoret.

För övriga färdsätt har pandemin inneburit ett minskat resande. För kollektivtrafiken är förändringen dramatisk. Antalet resor med buss, spårvagn och båt i Göteborg minskade med 25 procent under första halvåret i år. I april var nedgången hela 50 procent. En viss återhämtning skedde i somras.

Färre bilresor

Bilåkandet har inte påverkats lika mycket. Antalet bilresor var sju procent färre under första halvåret, jämfört med samma period i fjol. I april var minskningen 14 procent jämfört med april 2019. Det innebär i absoluta tal att det i april i genomsnitt var cirka 3 000 bilar färre per vardag vid varje trängselskatteportal.

–  Sifforna innehåller inga jätteöverraskningar. Pandemin har gjort att det totala resandet har minskat och många har helt i enlighet med rekommendationerna stannat hemma och sedan valt att cykla eller ta bilen istället för kollektivtrafiken när de väl rest, säger Annika Nilsson.

Gynnsamt vinterväder

Att antalet cykelresor var högre under första halvåret tror Annika Nilsson också delvis beror på att vintervädret var mer gynnsamt än 2019. Men hon ser också en mer långsiktig trend,

– Cyklandet i Göteborg har gradvis ökat de senaste två åren. Vi ser också att försäljningen av cyklar inklusive av elcyklar har skjutit i höjden i år. Det gör att vi förhoppningsvis kan få se en fortsatt ökning av antalet cykelresor även efter pandemin.