”Bidrar till bättre stadsmiljö”. Vårsol betyder cykelsäsong på allvar. Som flera gånger tidigare vill trafikkontoret ge lite extra uppmuntran till alla som väljer att cykla eller gå. På tisdag morgon bjuds det på frukostpåse och pumpade däck till förbipasserande vid Södra vägen-Berzeliigatan.

På morgonen den 14 april står representanter från trafikkontoret vid korsningen Södra vägen och Berzeliigatan för att erbjuda frukost, hjälpa till att göra cykeln vårfin och svara på frågor.

− Vi brukar göra det här ett par, tre gånger per år och har gjort det i några års tid. På olika platser i staden. Den här platsen har vi valt för att det är en nyanläggning av cykelbanor längs Södra vägen och för att många cyklar och går just där, säger Eva Eriksson på trafikkontoret.

Tidigare har frukostbjudningarna ägt rum på bland annat Vasagatan och vid Redbergsplatsen.

− Det brukar handla om ungefär 400 till 700 förbipasserande, beroende på var vi står. De flesta vi träffar är glada och har frågor eller delar med sig av sina tankar, säger Eva Eriksson.

Start halv sju
Sedan i höstas satsar man på att även uppmärksamma de som väljer fötterna som transportmedel.

− Att gå och cykla är lika viktigt. Båda sätten bidrar till en bättre miljö i staden. Bullret minskar och varken fotgängare eller cyklister kräver stora parkeringsplatser, säger Eva Eriksson.

Trafikkontoret är på plats vid Södra vägen-Berzeliigatan mellan klockan 06.30 och 08.30.