Efter Västra Hamngatan står Östra Hamngatan på tur. Sedan augusti är det cyklisterna som bestämmer farten på trafiken på Västra Hamngatan – de kör nämligen mitt i gatan på samma villkor som bilisterna. Ett koncept som uppskattas av både cyklister och fotgängare visar en färsk trafikantundersökning.

I somras byggdes Västra Hamngatan mellan Drottninggatan och Grönsakstorget om till en cykelfartsgata med gatsten på kanterna och en asfaltsremsa i mitten. Med cyklister och bilar på rad istället för bredvid varandra får gatan ett lugnare tempo utan hetsiga omkörningar.

En förändring som cyklisterna gillar, visar en trafikundersökning som genomförts av trafikkontoret. Cyklisternas allmänna intryck av trafiksituationen på Västra Hamngatan har förbättrats rejält.

Andelen positiva cyklister har fyrdubblats
– Innan ombyggnationen var 70 procent av cyklisterna negativa, varav 20 var mycket negativa. En uppföljande mätning i september visar att 51 procent är positiva och att andelen mycket negativa har krympt till fyra procent, säger Mattias Junemo, marknadsanalytiker på trafikkontoret.

Eftersom cykelfartsgata är ett helt nytt koncept finns ännu inget vägmärke framtaget, utan trafikkontoret har satt upp en egen skylt. Själva utformningen – ojämna gatstenar på kanterna – hänvisar cyklisterna till mitten av gatan där det är slät asfalt.

– De allra flesta förstår var på gatan man ska cykla, tydligheten har till och med ökat. Från 21 procent innan sommaren till 58 procent efter ombyggnationen, säger Mattias Junemo.

Tre fjärdedelar tycker gatan är säker
Dessutom är det färre cyklister som efterfrågar en separat cykelbana på Västra Hamngatan. Innan den blev en cykelfartsgata ville hela 65 procent ha en separat cykelbana – den siffran sjönk till 16 procent.

– Den upplevda säkerheten har också förbättrats. Tidigare tyckte 74 procent att gatan inte kändes säker att cykla på, nu är det bara 31 procent, säger Mattias Junemo.

Fotgängare var från början positivt inställda till den allmänna trafiksituationen på Västra Hamngatan, men är ännu nöjdare nu. Andelen positiva har gått från 44 till 56 procent.

– Det som fotgängare är mest kritiska mot är cyklisternas beteende, att de visar dålig hänsyn gentemot övriga trafikanter, säger Mattias Junemo.

En tredjedel av bilisterna positiva
Medelhastigheten för bilarna har inte minskat, och undersökningen ger en splittrad bild av vad bilisterna tycker om cykelfartsgatan.

Innan förändringen var knappt en tredjedel av bilisterna positiva till den allmänna trafiksituationen på Västra Hamngatan – och bara obetydligt fler var positiva efter förändringen.

– Men går man ner på enskilda kvaliteter är bilisterna mer nöjda. Både framkomlighet, tydlighet och säkerhet får höjt betyg, säger Mattias Junemo.

Östra Hamngatan byggs om nästa höst
Försöket på Västra Hamngatan är den första cykelfartgatan i Göteborg, men fler är på gång. Östra Hamngatan har en liknande trafiksituation – kollektivtrafik koncentrerad till mitten av gatan och ett stort flöde av fotgängare och cyklister.

– Avsikten är att Östra Hamngatan också ska bli en cykelfartgata, jag skulle tro att ännu fler cyklister passerar där. Just nu håller vi på att ta fram ett förslag som ska vara klart under vintern. Om allt går enligt planerna kan arbetet påbörjas under hösten 2014, säger Lars-Erik Lundin på trafikkontoret.