Tider bestämda. Nu är det bestämt vilka tider som Götaälvbron öppnas för yrkessjöfarten och fritidsbåtar. Syftet är att minimera risken för oväntade störningar.

Den senaste tiden har det varit en del problem med att öppna och stänga broklaffen på bron. Orsaken är en kombination av det varma vädret som får stålet i broklaffen att utvidga sig, att Götaälvbron är gammal och att pågående byggen i närheten får bron att röra sig något litet.

Nu är tiderna för öppning av bron bestämda för perioden maj till och med augusti. Syftet är att minimera risken för oväntade störningar både för sjötrafiken i Göta Älv och trafiken över Götaälvbron.

– Fortfarande är det försiktighetsprincipen som gäller. Vi vill inte äventyra vare sig sjöfarten på älven eller all trafiken som går över bron, säger Michael Ernfors, enhetschef på trafikkontoret.

Vardagar mellan midnatt och 06.00 och midnatt fram till 12.00 på helger är tiderna att hålla koll på. Bron kan också komma att öppnas för båtar andra tider, men det är under förutsättning att det råder svalt väder och klaffen då fungerar som den ska.