Cykelvänliga priser att vinna. Är du och dina kollegor bäst på att cykla till, från och i jobbet? Det går att ta reda på genom att vara med i den årliga Cykelutmaningen. “Det ligger helt i linje med att öka cyklingen i Göteborg och vi ser att många arbetsplatser vill få fler medarbetare att cykla, säger Sara Hellgren, projektledare för Cykelvänligast på stadsmiljöförvaltningen

Cykelvänligast startade 2022 och drivs av Cykelfrämjandet och Svenska cykelstäder i samarbete med svenska regioner och kommuner, däribland Göteborg. Två gånger om året anordnas en aktivitet som heter Cykelutmaningen.

– Det är en utmaning för arbetsplatser där man uppmanar medarbetarna att gå in och anmäla sig i lag med tre till fem personer. I vår startar den 1 maj och pågår i fyra veckor. Tanken är att man ska cykla så mycket man kan både till, från och i jobbet, och registrera hur mycket man cyklar, säger Sara Hellgren.

Ett sätt att öka cyklingen

Göteborgs Stad arbetar sedan flera år tillbaka med att öka cyklingen i Göteborg. Arbetsgivarna har en viktig roll där och Cykelvänligast är ett sätt för staden att stötta dem i arbetet.

– Vi ser att många arbetsgivare vill jobba för ökad cykling, men inte vet hur eller var de ska börja. Då har vi paketerat det bra här, med stöd, inspiration och rådgivning. Men också konkreta saker att ta del av, som Cykelutmaningen.

En rolig aktivitet

Cykelutmaningen är en rolig aktivitet att göra för medarbetarna och kan vara en väg in för att få medarbetarna att vilja fortsätta att cykla till jobbet.

– Arbetsgivarna har en uppgift att fylla i att uppmuntra medarbetarna att cykla av många olika anledningar. Det är hälsofrämjande, stärker miljöprofilen och ger attraktiva arbetsgivare, vilket är något som många medarbetare efterfrågar.

Är gratis

I dag är 37 arbetsplatser i Göteborg med i Cykelvänligast. Varje år utses Sveriges cykelvänligaste arbetsplatser, i kategorin stora arbetsplatser gick utmärkelsen 2022 till Intraservice i Göteborgs Stad 2022. Det är kostnadsfritt att vara med i Cykelvänligast och Cykelutmaningen (se länkar nedan). Anmälan för Cykelutmaningen är öppen 27 mars-30 april. Laget som vinner får ett diplom och cykelvänliga priser.