Både för privat och offentlig sektor. Nu kan alla arbetsplatser i Göteborg anmäla sig till tävlingen Cykelvänlig arbetsplats. Tävlingen pågår under hela året och för arbetsplatserna som deltar gäller det att uppfylla så många av de 20 kriterierna som möjligt.

Cykelvänlig arbetsplats har funnits under många år och är öppen för alla arbetsplatser i deltagande kommuner i Västra Götalandsregionen. I år deltar 21 kommuner. Göteborg gör comeback som deltagande kommun efter att ha haft uppehåll i ett år.

– Det känns extra kul att vi går med det här året. Resorna med cykel i Göteborg ökade med åtta procent under 2020, trots att resandet på det stora hela minskade. När folk nu återgår till sina arbetsplatser i högre grad tror vi att fler vill kunna ta cykel, säger Sara Hellgren, projektledare för tävlingen på trafikkontoret.

Kan få tre stjärnor

De arbetsplatser som vill delta i tävlingen registrerar sig på tävlingens hemsida. Sedan har arbetsplatsen hela året på sig att försöka uppfylla så många kriterier som möjligt. Det handlar om kriterier som att företaget erbjuder duschmöjligheter, cykelparkering och tjänstecyklar.

– Ju tidigare man går med i tävlingen desto mer tid finns att uppnå kriterierna. För att få diplom och skylt för året måste arbetsplatsen ha uppdaterat sina kriterier senast den 31 december 2021.

Det finns totalt 20 kriterier. För att få en stjärna behöver arbetsplatsen uppfylla fem kriterier. För två stjärnor krävs tio kriterier och för tre stjärnor – som är max – ska 15 kriterier vara uppfyllda.

– Tanken är att man börjar titta igenom var man som arbetsplats befinner sig i dag och sedan bestämmer sig för vilka kriterier man ska ta sig an. Man kan ha olika rådighet när det gäller kriterierna. Några kanske man kan ta sig an i första skedet medan andra kräver att arbetsplatsen driver en fråga gentemot fastighetsägare, säger Sara Hellgren.

Tävlar om tre priser

Tre priser delas ut när tävlingen är avslutad: Årets cykelvänligaste arbetsplats, Årets nykomling och Årets raket.

– Tävlingen är ett enkelt sätt att få inspiration och hjälp. Det blir ett roligt tävlingsmoment och kan också ge lite publicitet. Många anställda efterfrågar också bra förutsättningar för cykling i dag. Och genom att jobba med det som arbetsplats blir man en attraktivare arbetsgivare.