Högt tryck första dagen. Ska du ut och resa i jul eller nyår och har färdtjänst? Då är det dags att boka resan nu. “Det är känsliga resor och därför ställer personalen extra frågor vid bokningen. Allt för att det ska bli en så bra resa som möjligt för resenären”, säger Thomas Karlsson, enhetschef för serviceresor på trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Elin Taver Blank arbetar på beställningscentralen.

Julresebokningen öppnade den 8 december. Intresset var stort, från att bokningen öppnade klockan 9 var det konstant kö på julresenumret fram till klockan 12.

-Det är svårt att säga hur det blir på jul efter en halv dag, men det var liknande kö förra året och det indikerar lite vilket tryck det blir på resorna på julafton, säger Thomas Karlsson.

Bokningarna kontrolleras manuellt

Fram till klockan 12 hade serviceresor tagit emot cirka 245 samtal på julresenumret. Främst är det julresor som bokats. Men det går även att boka nyårsresor nu. Resor kan bokas inom hela färdtjänstområdet.

– Det är mycket manuellt arbete kopplat till resor som bokas på julafton. De kontrolleras extra så att resorna har blivit korrekt bokade och för att det ska bli så bra planering som möjligt.

Är det något den som bokar ska tänka på?

– Att lämna telefonnummer så att vi kan komma i kontakt med resenären om det skulle uppstå problem på resan. Det är väldigt viktigt att man har korrekt adress och att man har en så detaljerad vägbeskrivning som möjligt.

Hur har det fungerat de senaste åren?

– Nu har vi haft barmark de sista julaftnarna och serviceresorna har fungerat väldigt bra, även på nyårsafton. Det har att göra med att resenärerna är väldigt duktiga på att förmedla vart de ska åka, att de lämnat telefonnummer vi kan nå dem på och att vi går igenom resorna manuellt på ett annat sätt än vad vi gjorde förr i tiden, då säkerställer man också många misstag som kan uppstå vid bokningen.

OBS: Det som gäller vid resa med färdtjänsten är att man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förare ska vid kontakt med resenär bära visir för att undvika smitta.