Nu är det dags igen för Utmaningen – till jobbet utan bil. I Årets kampanj uppmanas återigen de 45.000 anställda inom Göteborgs Stad att ställa bilen under minst en arbetsdag vecka 39. Samtidigt utmanar man den privata sektorn att göra likadant. Nytt för i år är att kranskommunerna också är med.

Med projektet Nya Vägvanor vill trafikkontoret inspirera och informera i syfte att få göteborgarna att välja mer hållbara resvanor.

Offentliga och privata

För två år sedan genomfördes satsningen ”45.000 gör skillnad”. Då uppmanades de anställda inom Göteborgs Stad att inte köra bil till och från jobbet under den europeiska trafikantveckan i september. Kampanjen fick så stort genomslag och att man valde att fortsätta hösten 2008 under namnet Utmaningen – till jobbet utan bil.

7E02.jpg
Mellan 21 och 27 september är det dags igen. Precis som förra året utmanar Göteborgs Stad övrig offentlig sektor och privata näringslivet.

– Nytt för i år är att även kranskommunerna är med. Både Mölndal, Härryda, Alingsås och Kungsbacka kör samma koncept, säger Petter Kjellgren på trafikkontoret.

Hittills, med 38 dagar kvar, har 188 arbetsplatser anmält sitt intresse på nyavagvanor.se. Förra året utmanades Göteborgs Stads 45.000 anställda av lika många personer från andra arbetsplatser i Göteborg. Göteborgs Stad förlorade utmaningen.

Diskussioner om nya vägvanor

– Ja, det var 10.000 personer från den privata företag och statliga verksamheter som ställde bilen. Inom Göteborgs Stad var det bara 8.000, säger Petter Kjellgren.

Syftet med utmaningen är att på ett lättsamt sätt ge tillfälle till diskussioner om nya vägvanor. Förhoppningen är att fler upptäcker alternativen till bilen och att det tas nya initiativ till bilpooler och samåkning.

Fotnot:
Du som redan åker kollektivt, går eller cyklar till jobbet ska också anmäla dig! Gå in på länken nedan!