Ny bro ska bli landmärke i staden. 2020 är det tänkt att en ny bro ska stå klar över Göta älv. Under måndagen beslutade trafiknämnden att brons utformning ska avgöras genom en designtävling.

Den gamla bron har funnits sedan 1939 och har tjänat sitt syfte. Livslängden är i dagsläget beräknad till 2020. Liksom den gamla bron ska även den nya rymma främst kollektivtrafik, cyklister, och fotgängare, men också bilister.

− Viktigast ur trafiksynpunkt är att den fungerar bra för kollektivtrafik, cyklister och fotgängare. Det hänger ihop med visionen om ett hållbart Göteborg och för bilisterna finns även andra vägar att välja över älven, säger Patrik Fridh, projektledare för Götaälvbron.

Dessutom ska bron samordnas med sjöfarten på älven, så att även den kan bedrivas effektivt.

”Symbol för hela Västsverige”
Genom designtävlingen hoppas man på att nå andra kvaliteter än de rent tekniska.

− Tanken är att den nya bron ska bli ett landmärke, en symbol för hela Västsverige. Vi vill att den nya bron ska vara något folk känner till och som man vill se, säger Patrik Fridh.

Byggstart planerad till 2014
Tävlingen startar med en så kallad prekvalificering som är öppen för alla. Utifrån den väljs ett antal team som uppfyller kraven ut och som sedan får gå vidare med sina tävlingsförslag.

− Förhoppningsvis kommer vi att kunna utlysa designtävlingen under hösten, säger Patrik Fridh.

Byggstart för den nya bron är planerad till 2014. Brokostnaden beräknas till 2,7 miljarder kronor.