Ny bro ska stå klar 2020. Hur ska den nya Göta älvbron se ut? Och hur hög ska den vara? Brons nya utseende ska avgöras i en designtävling, det beslutade trafiknämnden i augusti förra året. Men utlysandet av tävlingen ser nu ut att dra ut på tiden. Bland annat är det ännu inte klart hur hög bron måste vara.

– Sjöfartsverket, som ansvarar för sjölederna, har bytt referenspunkt för mätning av brohöjden. Tidigare räknade de på ”medelvattennivå”, nu är det ”medelhögvattennivå” som gäller. Det är en av tillkommande frågor att ta hänsyn till, säger projektledare Patrik Fridh på trafikkontoret.

Fler fartyg måste begära broöppning
Det nya sättet att mäta innebär att Götaälvbron, som alltid haft 19 meter i segelfri höjd, nu bara har drygt 18 meter. Och det i sin tur betyder att fler fartyg som tidigare kunnat passera under bron måste begära broöppning.

– Utfallet av den statistiken tittar vi på nu, som en del i övervägandet kring en optimal brohöjd, säger Patrik Fridh.

Han konstaterar att bron ska uppfylla en lång rad mål. Den ska binda samman Centrala Älvstaden och vara bra för i första hand kollektivtrafik, cyklister och fotgängare. Biltrafiken kan ju välja flera andra vägar över eller under älven. Och så ska bron vara ”landmärke och mötesplats”.

Många myndigheter är inblandade
Kommunstyrelsen har önskat en bro som är 10-13 meter hög, Trafikverket rekommenderar 13 meter, alltså betydligt lägre än idag.

Men många myndigheter är inblandade och förväntas ha synpunkter. Trafikverket förvaltar riksintresset för sjöfarten, medan Sjöfartsverket ansvarar för utmärkning av farlederna och har lotsar som arbetar på älven. Länsstyrelsen sammanställer alla statliga intressen så att kommunen får veta om något riksintresse hotas av den nya bron.

Trafikverket, vars åsikter väger tungt, vill att det ska vara möjligt att öppna bron 15 gånger per dygn.

– I dag öppnas den cirka två gånger per dygn, så det vore en mycket stor förändring, kommenterar Patrik Fridh.

– Sjöfartsnäringen har prognoser om en kraftigt ökad trafik på älven och det måste tas med i bilden. Liksom räddningstjänstens önskemål om att kunna ta sig fram snabbt och utan broöppningar i staden.

Bron ska vara öppningsbar
– Här finns alltså många motstridiga intressen, vi arbetar för att få fram en lösning som är bra för helheten.

En sak är dock klar: Bron ska vara öppningsbar. Annars skulle den få bli runt 27 meter hög.

– De flesta fartyg i älven är inte högre än 20–22 meter, men ibland kommer viktiga transporter som är högre och ska vi klara dem, måste vi ha en väldigt hög bro – eller en öppningsbar.

– Till sist blir detta ett politiskt beslut, men vi tjänstemän är ansvariga för att ta fram ett beslutsunderlag där det framgår tydligt hur komplex frågan är, säger Patrik Fridh, som hoppas att underlaget är klart under våren 2012.

En designtävling om brons utformning har aviserats tidigare. Den kan dock inte utlysas så länge brohöjden inte är bestämd. Designtävlingen väntas kosta cirka fyra miljoner kronor. Brobygget bedöms kosta cirka 2,7 miljarder.