Nu är det klart att det blir trängselskatt i de centrala delarna av Göteborg från och med 1 januari 2013. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om lagändring så att även Göteborg får ta ut trängselavgifter.

Syftet är bättre framkomlighet och mindre förorenad luft. Men skatten är också ett sätt att finansiera Västlänken och en ny älvförbindelse.

Ingen skatt på helgen

På onsdagen beslutade riksdagen att anta regeringens förslag om ändring i lagen om trängselskatt. Det innebär att trängselskatt införs i Göteborg. Från och med 1 januari 2013 får bilisterna betala skatt när de passerar de centrala delarna av staden.

Skatten tas ut måndag till fredag mellan klockan 6.00 och 18.29. Kostnaden varierar mellan 8 och 18 kronor – det högre beloppet vid rusningstid – och den sammanlagda summan per dygn får högst uppgå till 60 kronor.

Riksdagens handlingar i ärendet
Proposition/skrivelse 2009/10:189
Utskottsbetänkande 2009/10:SkU39