Stora miljövinster. DFDS Seaways ska ansluta sina färjor till land-el i Göteborgs Hamn. Totalt gäller det sex fartyg som går till England och Belgien. Beslutet innebär stora miljövinster och bättre arbetsmiljö, både ombord och i hamnen.

– En grön milstolpe för DFDS och för Göteborgs Hamn. Vi har arbetat länge för det här och är så glada att DFDS har nappat på vårt erbjudande om elanslutning vid kaj, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Elanslutning innebär att fartygen stänger av motorerna vid kaj och använder el från land för att driva alla funktioner ombord. Koldioxidutsläppen minskar kraftigt och utsläppen av svaveldioxid, kväveoxid och partiklar reduceras till ett minimum. Dessutom blir det en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö på fartyget.

Sparar 13000 ton koldioxid
Göteborgs Hamn var först i världen att erbjuda elanslutning med högspänning år 2000. Sedan dess har Stena Line kopplat upp samtliga passagerar- och fraktfärjor till landström. När DFDS fartyg är uppkopplade, troligen i slutet av 2013, kommer 40 procent av alla fartygsanlöp i Göteborg att ha möjlighet till elanslutning. 30 000 ton koldioxid kommer att sparas årligen, varav DFDS satsning står för cirka 13 000 ton.

DFDS investerar cirka 50 miljoner kronor för att förbereda de sex fartygen samt får tio miljoner i EU-bidrag. Göteborgs Hamn AB står för de landinvesteringar som krävs i Älvsborg Ro/ro, terminalen där DFDS lägger till. Ytterligare två kajer ska utrustas med landströmsanläggningar – en investering på åtta till tio miljoner kronor.

Elanslutning har blivit mer ekonomiskt intressant för rederierna sedan regeringen förra året sänkte skatten på el för fartyg från 28 öre per kilowattimme till symboliska 0,5 öre per kilowattimme.