Göteborg ska testa i större skala. Digital teknik som i Göteborg minskar utsläpp, fart och buller på busslinje 55 har väckt regeringens intresse. Därför ska Göteborg och Stockholm tillsammans med Volvo, Scania och Trafikverket börja visa upp hur så kallad geofencing fungerar också mot terrorhot.

Tekniken kallas geofencing på engelska. I Göteborg används den redan på uppmärksammade busslinje 55 – de ljusgröna bussarna – som går mellan Chalmers uppe i Johanneberg och Lindholmen på Norra älvstranden via centrala stan.

Goda erfarenheter av testerna på linje 55
Två helelektriska bussar och sju elhybridbussar har rullat i två år och trafikkontoret har föreslagit att 55:an ska fortsätta i ytterligare åtminstone två och ett halvt år. Politikerna i trafiknämnden väntas fatta beslut i frågan efter sommaren.

När 55:an kör in i några digitalt särskilt avgränsade område längs sin linje ser geofencing-tekniken till att bussarna automatiskt beter sig på önskvärt sätt. I extra täta stadsmiljöer slår hybridbussarna om från diesel- till eldrift för att minska utsläppen och bullret. Och alla bussarna sänker farten, för att minska risken för olyckor på gator och platser med många gående och cyklister.

– Vi har goda erfarenheter av geofencing-testerna på linje 55. Bussarna kör inte för fort och de kör med tyst eldrift utan avgaser på gator med många människor. Dessutom blir körningen bekvämare för chaufförerna, säger Malin Andersson, chef för avdelningen utveckling och internationellt på trafikkontoret.

Testet startar nästa år
På torsdagen tar infrastrukturminister Anna Johansson (S) ett symboliskt handslag med parterna i Stockholm. Det handlar om att Stockholms Stad och Göteborgs Stad, Volvo Lastvagnar, Volvo Cars och Scania under Trafikverkets ledning – får i uppdrag att testa och demonstrera geofencing i större skala, med start nästa år, 2018.

Bakgrunden till uppdraget är terrorattacken med en kapad lastbil på Drottninggatan i Stockholm 7 april i år.

Förutom att minska utsläppen och bullret, förbättra utomhusluften och öka trafiksäkerheten, så vill regeringen få praktisk kunskap om möjligheterna att öka också den allmänna tryggheten och säkerheten i innerstäderna.

– Vi skulle gärna se utökade möjligheter att använda geofencing som ett sådant här styrmedel. Att undersöka om det kan försvåra för terrorhandlingar är givetvis också mycket intressant, säger Malin Andersson på trafikkontoret.