”Det känns stort”. Hallå där Håkan Johansson, planeringsledare på drift och underhåll på stadsmiljöförvaltningen, som är projektledare för Göteborgs Stads digitala vinterväglagsprojekt. Ni har fått uppmärksamhet internationellt för projektet, nu senast från Litauen, berätta!

Håkan Johansson.

– Jag har fått frågan från Litauen och deras nationella vinterorganisation om att dom önskar komma till Göteborg för att få en djupare kunskap och se hur vi arbetar med att ta Göteborgs vinterväghållning in i framtiden. Vi välkomnar dem gärna och besöket blir troligtvis av i februari. De vill gärna komma när det förhoppningsvis är vinterväglag så att de kan följa i realtid hur vi arbetar och lägger upp våra strategier.

Vad är det som är så speciellt med hur Göteborgs Stad jobbar?

– 2021 startade ett projekt med det långa namnet ”Införandet av digital vinterväglagsinformation för effektiv och hållbar kommunal vinterväghållning”. Det håller på till 2024 och innebär en hel del innovativa arbetssätt. I höstas satte vi till exempel ut 15 vägväderstationer i staden som ger oss information om just den platsen och om vi behöver till exempel halkbekämpa. Vi kommer att placera ut ytterligare 30 stycken under vintern.

Hur har de funkat?

– Av dem som är igång har vi fått bra data. Det handlar om hur ytan ser ut på gång- och cykelbanan. Stationerna kommer att ge ett stort mervärde för alla därute eftersom de förbättrar förutsättningarna för oss att göra rätt åtgärder. Framför allt kan vi se i bättre tid hur väglaget blir och göra preventiva åtgärder.

Vilka fler innovativa data arbetar ni med?

– Vi får friktionsdata från personbilar från olika bilmärken tillverkade efter ett visst datum, bland annat Volkswagen och Audi. Det är anonym data från bilar som kör här i Göteborg. Och sedan har vi ett annat väglagsprognossystem där vi får data om salt på våra vägar. Det hjälper oss att göra bedömningen om vi behöver åka ut och salta. Det innebär en effektivisering och kostnadsbesparing och är även bra för miljön om vi inte saltar vägarna i onödan.

Hur känns det att sättet Göteborgs Stad jobbar på uppmärksammas?

– Det känns stort! Stort och osannolikt att det här projektet skulle få sådan enorm uppmärksamhet. Det kunde jag inte föreställa mig. Det har fått helt andra proportioner än vad jag tänkte. I våras fick vi till exempel presentera innovationsprojektet på Expo i Dubai, dock från hemmaplan på grund av pandemin. Vi är den första kommunen i världen som gått in i ett sådant här projekt.