Förstärkningsarbetet är inte klart. Trafiken i Götatunneln fortsätter att vara dubbelriktad till den 26 september. Förlängningen med fem veckor beror bland annat på att bullrande arbeten bara får utföras dagtid.

Götatunneln håller på att förstärkas inför byggnationen av Västlänken. Det arbetet påbörjades den 27 december förra året. Det norra tunnelröret har varit stängt och trafiken har gått dubbelriktad i den södra tunneln.

Förlängs fem veckor

Tanken var att den dubbelriktade trafiken skulle avslutas den 20 augusti. Men nu förlängs dubbelriktningen med cirka fem veckor till den 26 september. Det beror dels på att förstärkningsarbetet är komplext och svårbedömt och dels på juridiska turer som krävt omplaneringar.

Trafikverket ville utföra bullrande arbeten dygnet runt, men fick nej av länsstyrelsen i december 2020. Det beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som gav Trafikverket rätt. Det i sin tur överklagades till mark- och miljööverdomstolen. I väntan på prövning där får bullrande arbeten bara utföras dagtid.