Bullrande arbeten får bara ske dagtid. Det blir dubbelriktad trafik i Götatunneln längre än det var tänkt. Slutdatumet 29 juli gäller inte längre och det beror på att bullrande arbeten bara får ske dagtid.

Det norra röret på Götatunneln är stängt för att förstärkas för Västlänken. Det innebär att trafiken i det södra röret är dubbelriktad. Trafikverket har ansökt om att få utföra bullrande arbeten dygnet runt. Länsstyrelsen i Västra Götaland sa nej till det, beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som gav Trafikverket rätt.

Nytt slutdatum inte klart än

Det beslutet är nu överklagat till mark- och miljödomstolen. Innan ärendet är prövat där gäller länsstyrelsens i Västra Götalands tidigare beslut. Det innebär att bullrande arbeten bara får utföras dagtid.

Slutdatumet för Götatunnelns dubbelriktning var satt till 29 juli. Det håller inte när arbeten bara får utföras dagtid. Ett nytt slutdatum kommer att meddelas senare.