Ny lag för p-tillstånd för rörelsehindrade. Den 1 mars 2017 träder ny lagstiftning i kraft som ger landets kommuner större möjlighet att flytta på fordon med ogiltiga och förfalskade parkeringstillstånd för rörelsehindrade. ”Det förekommer tyvärr mycket fusk”, säger Git Jansson på trafikkontoret.

– Med den nya lagstiftningen kan vi flytta bort samtliga felparkerade fordon med ogiltiga och förfalskade tillstånd, fortsätter Git Jansson.

Idag har Göteborgs Stad bara rätt att forsla bort fordon med ogiltiga parkeringstillstånd som polisanmälts som tappade eller stulna. Förhoppningen är att de skärpta reglerna ska avskräcka människor från att använda felaktiga tillstånd i och med att fordonsflytten, förutom en parkeringsanmärkning också tvingar ägaren att hämta sin bil, vilket innebär ytterligare en kostnad.

Missbruket av parkeringstillstånd för rörelsehindrade har ökat på senare år och kan ske på flera olika sätt. Det kan handla om allt ifrån utlånade, sålda eller stulna tillstånd till rena förfalskningar. De förfalskade tillstånden är ofta utländska.

14 falska tillstånd från Lübeck
– Till exempel hade vi en parkeringsvakt som kom in och visade 14 utländska tillstånd, samtliga från Lübeck i Tyskland. När jag mailade kommunen där för att kolla om de var äkta så skrattade de bara – alla var falska, säger Git Jansson, som är ansvarig för parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos trafikkontoret.

Bakgrunden till lagändringen är ett brev som trafiknämnden i Göteborgs Stad, tillsammans med Malmö, skickade in till Näringsdepartementet. De nya reglerna för flyttning av fordon var ett av förslagen i brevet. Dessutom efterlyste Göteborgs Stad ett nationellt register över parkeringstillstånd för rörelsehindrade och ökad samverkan inom EU. På dessa områden har ingen förändring skett i nuläget.