Många lastbilsförare struntar i förbudet mot att köra i de yttre filerna på Göta Älvbron. I förra veckan tog polisen sex yrkesförare på bara några timmar. Förutom förarens böter, upp till 2.000 kronor, utgår även en överlastavgift för åkeriet – och den kan bli mycket kännbar.

– Avgiften beror på hur stor överlast bilen har, i förra veckan var det en som hade 13 ton för mycket, vilket betyder 58.400 kronor. Och den som hade minst får betala 11.600 kronor, konstaterar Ulf Hagberg, kommissarie vid trafikpolisen.

”Ingen kan vara ovetande”

Förbudet infördes i slutet av september för att minska den tunga trafikens slitage på Göta Älvbron, vars bärande stålkonstruktioner blir allt äldre och sämre. Bron byggdes på 1930-talet och den tidens stål var av sämre kvalitet än dagens. Någon risk att bron ska rasa är det dock inte.

Restriktionerna innebär att fordon tyngre än 3,5 ton inte får köra i de yttre körfälten. Skyltar och pilar i gatan upplyser om förbudet.

– Det finns massor av skyltar så ingen kan vara ovetande om vad som gäller. Beslutet att fridlysa ytterfilerna har ju tagits för att bron inte ska ta skada och det borde yrkesförare respektera, säger Ulf Hagberg.

Kontrollerna fortsätter

– Men håller de på så här så har samhället snart fått in pengar till en ny bro…, tillägger han.

Polisen kommer att fortsätta med kontroller på bron. Eventuellt ska Trafikkontoret sätta upp blinkande ljus vid påfarterna, för att ytterligare förstärka informationen om vad som gäller.