Kortare restider, bättre punktlighet. Minskade köer och kortare restider in och ut ur stan, bättre punktlighet och få fullbelagda fordon i kollektivtrafiken. Det är några av de skillnader som har märkts tydligast i Göteborgs-trafiken sedan trängselskatten infördes och kollektivtrafiken lades om runt årsskiftet. Skillnader som höll i sig även under den statistiskt knepiga månaden april.

– Många som älskar våren tycker inte om när jag säger det, men jag längtar faktiskt till september! Då rullar trafiken på som normalt utan en massa helger och semestrar som stör statistiska jämförelser över tiden, säger Karin Björklind på trafikkontoret.

I år inföll till exempel påsken i slutet på mars, vilket är ovanligt tidigt, så direkta jämförelser av trafiksituationen mellan de båda april-månaderna 2012 och 2013 blir lite knepiga. Trots det är skillnaderna så stora att statistiker från såväl Transportstyrelsen som trafikkontoret vågar påstå att de förändringar som märkts hittills i år höll i sig även i april.

Mindre osäkerhet kring restiden
Till exempel har antalet fordon som under ”betaltid” passerade de punkter där det numera sitter betalstationer minskat med 14 procent, motsvarande 89 900 fordon per dygn, i april i år jämfört med april förra året. Det är en av förklaringarna till att såväl restiderna som restidsosäkerheten också har minskat.

På den hårt trafikerade E6-sträckan mellan Kungälv och Tingstadstunneln har medianrestiden under vardagsförmiddagarnas rusningstrafik minskat från 24,5 till 13,6 minuter. Som värst kunde den resan tidigare ta en halvtimme, som snabbast 18 minuter. I april i år tog det som längst just 18 minuter, som snabbast tolv.

– Tidigare tog det i snitt 114 procent längre tid att köra den sträckan i rusningstrafik jämfört med när vägen var helt tom mitt i natten, alltså mer än dubbelt så lång tid. Nu tar det i snitt bara 19 procent längre tid, säger Karin Björklind.

Många vägarbeten återstår
Det är dock inte på alla ställen som förbättringen är lika tydlig. På Lyndbyleden har trängseln till och med ökat, beroende på ombyggnationen av Lindholmsmotet.

– Det är ganska många vägar, till exempel riksväg 40, där det pågår eller väntar omgörningsarbeten, så om inte trafikmängden ökar igen är det troligt att restiderna kommer att minska ytterligare där när de arbetena är klara, säger Karin Björklind.

Jämfört med de tidigare månaderna i år, då antalet passager under betalstationerna varierat mellan 10,3 och 10,6 miljoner passager per månad, har det dock skett en ganska rejäl ökning just i april. Plötsligt var siffran uppe i 11,7 miljoner passager.

För litet statistiskt underlag
– Trafiken ökar alltid i april och ännu mer i maj, men det här var en oväntat stor ökning som vi inte riktigt kan förklara än. Över huvud taget är det nästan för tidigt att säga någonting om några trender i trafiken, när trängselskatten varit igång i ett år känns det tryggare att uttala sig om statistiska förändringar, säger Eva Rosman på Transportstyrelsen.

De passager som trots allt gjordes i april bidrog till 457 800 så kallade skattebeslut, det vill säga summerande fakturor som skickades ut till fordonsägarna. Det totala beloppet på inbetalningskorten uppgick till 70,8 miljoner kronor.