Gillar 55:an mer än andra linjer. Passagerarna på linje 55:s elbussar i Göteborg blir allt fler och allt nöjdare.  Det visar Västtrafiks senaste passagerarundersökning. ”Passagerarnöjdheten på linje 55 är högre än någonsin”, säger Peter Nordin, koordinator ElectriCity för Volvokoncernen.

På frågan om ljudnivån ombord på bussarna var 94 procent av passagerarna i undersökningen positiva, en ökning med sju procentenheter jämfört med tidigare. Hela 96 procent av passagerarna anser att elektriska bussar bidrar till en bättre stadsmiljö. Dessutom säger en stor andel passagerare att det faktum att linjen drivs med miljövänligt bränsle ökar deras vilja att resa med bussarna.

– Våra passagerare är generellt mycket nöjda med linje 55 och de tycker mer om den än om andra linjer. De uppskattar att det är tyst, att bussen går mjukt och tycker att inredningen är trevlig. De känner sig också trygga medan de väntar på bussen, säger Camilla Holtet, utvecklingschef, Västtrafik,

Ännu fler elbussar på gång
Sedan projektet med elbussar på linje 55 startade för snart fyra år sedan har Västtrafik sett en gradvis ökning av antalet passagerare. 2018 gjordes en miljon resor. Från och med oktober i år kommer Västtrafik också köra elektriska bussar på linje 60. Och vid slutet av året kommer alla bussar på den linjen att vara elektriska. Västtrafiks mål är att uteslutande har elbussar i alla stadstrafikområden i Västra Götalandsregionen år 2030.

Peter Lindgren, ElectriCity-koordinator på trafikkontoret, menar att elbussarna kommer att ha stor positiv påverkan på stads- och trafikutvecklingen i Göteborg.

Nya möjligheter för stadsplaneringen
– En tystare och utsläppsfri kollektivtrafik ger tydliga miljö- och hälsofördelar, då vi fortfarande har stora utmaningar med dålig luft och höga bullernivåer i många delar av Göteborg. Elbussarna och utvecklingen av andra typer av elfordon är också viktigt i arbetet att snabbt minska koldioxidutsläppen från transportsektorn, säger Peter Lindgren.

Peter Lindgren ser också helt nya helt nya möjligheter för stadsplaneringen i Göteborg.

– Närheten till kollektivtrafiken kan förbättras utan att inverka på stadsmiljön. De tystare elbussarna kan köra på gator och på tider där det inte är lämpligt idag och vi kan ha hållplatser i inomhusmiljöer.