"Har verkligen fått ett uppsving". Satsningen på hyrcyklar för anställda i Göteborgs Stad verkar nu ha lossnat på allvar. Gatubolaget har lämnat ut mer än 600 cyklar, varav nästan 200 är el-cyklar. ”Elcykeln har verkligen fått ett uppsving. Jag tolkar det som att många har valt att börja jobbpendla med cykel i stället för att ta bilen”, säger Mats Pervik, projektledare på Gatubolaget, som ansvarar för hyrcyklarna.

I Askim-Frölunda-Högsbo har ett 60-tal medarbetare skaffat hyrcyklar, ett 50-tal på Göteborgs Spårvägar och cirka 50 i både Västra Göteborg och Västra Hisingen.

– De fyra leder ligan nu, men många andra är intresserade, både bland förvaltningarna och bolagen, säger Mats Pervik.

Cykelförmån i två delar
Det var hösten 2012 som Göteborgs kommunfullmäktige beslutade om en cykelförmån med två delar:

Dels ett bidrag på 500 kronor per år i tre år för inköp av cykelutrustning, dels erbjudandet att hyra en ny cykel i ett par år, för att sedan kunna köpa loss den till ett i förväg bestämt pris.

Satsningen fick en lite trevande start, med 100 cyklar under 2013. Men förra året gick proppen ur och intresset ökade rejält. Nu har alltså drygt 600 tagit ut en ”personalcykel”.

– Första året var inte stadsdelsförvaltningarna med, där jobbar ju den stora massan av stadens anställda. Dessutom tror jag att det nu sprids som ringar på vattnet att det här är ett bra sätt att skaffa cykel på, säger Mats Pervik.

Betalas med nettolöneavdrag
– Man behöver inte lägga ut 8000 till 10000 kronor på en cykel utan kan betala av den via en hyra varje månad och kan sen köpa loss den för ett i förväg avtalat restvärde.

Eftersom Göteborgs Stad gör ett nettolöneavdrag för hyrcykeln varje månad, blir det ingen skatt på förmånen. Och någon subvention på priset går inte kommunen in med.

– Däremot har ju Göteborgs Stad, som en stor kund, fått bra rabatter när vi gjorde upphandlingen, säger Mats Pervik.

Varje medarbetare väljer själv den cykel man vill ha, plus utrustning, i en av fyra butiker i Göteborg som har avtal med kommunen. Här finns alltså oändliga valmöjligheter, men några prisexempel ser ut så här:

Cyklandet ökar
En treväxlad cykel kan man få för 140 kronor kronor per månad, en sjuväxlad för 180 kronor per månad och en elcykel för 320 kronor per månad. Exemplen bygger på ett treårigt avtal, men avtal kan skrivas även på ett eller två år.

Cyklandet ökar generellt i Göteborg, det märks både hos cykelhandlarna och på trafikkontorets mätningar: Under 2013 ökade cykelresorna med 22 procent jämfört med 2012.

– Jättekul att så många tagit till sig hyrcyklarna, säger Mats Pervik.

– Och nu har ju trängselskatten höjts vid årsskiftet. När räkningarna ramlar in om någon månad, kanske ännu fler inser hur bra det är att cykelpendla.