Men elcyklister önskar mer av Göteborg som cykelstad. En stor del av de göteborgare som använde Naturvårdsverkets premie vid köp av elcykel har valt bort bil och kollektivtrafik. Det visar en studie som trafikkontoret gjort. Studien visar också att elcyklister är mindre nöjda med cykelbanor, underhåll och cykelparkeringar än vanliga cyklister.

Varför har du köpt en elcykel? Hur använder du den? Det var några frågor trafikkontoret Göteborgs Stad ville ha svar på i den undersökning som genomfördes under hösten 2019.

Totalt cirka 8 300 göteborgare och invånare i Göteborgs kranskommuner fick enkäten. Alla hade de köpt en elcykel med den elcykelpremie som gällde mellan september 2017 och september 2018. 45 procent av dessa svarade på enkäten.

– Vi ville veta hur man reste innan sitt köp av elcykel och hur man reser efter. Det vi kunde se var att före använde de flesta bil eller kollektivtrafik för att ta sig till jobbet, men efter var det främst elcykeln. 34 procent uppgav att man reste med bil tidigare. Nu var siffran 17 procent, säger Malin Månsson, trafikkontorets specialist på cykelfrågor.

Skillnad i vintercykling

Undersökningen visade också att fler av dem med elcykel väljer att fortsätta cykla även under vintern, jämfört med andra cyklister.

Vilka sträckor pendlar de som har elcykel? Ganska långt visar svaren. 28 procent har 0–5 kilometer till arbetet. 34 procent har 6–10 kilometer och resterande del cyklar ännu längre.

– Vi kan konstatera att elcyklister pendlar längre sträckor än andra cyklister.

Undersökningen bestod även av en observationsstudie, där trafikkontoret stått på tio platser runt om i Göteborg och räknat andelen elcyklister. Variationen var stor men totalt var nästan 20 procent elcyklar.

Elcyklister mer missnöjda

Trafikkontoret gör regelbundet en attitydundersökning bland stadens cyklister där man vill ha ta reda på hur nöjdheten ser ut när det gället cykelparkering, underhåll med mera. I jämförelse med den visar det sig att elcyklister överlag inte är lika nöjda.

– Tittar man till exempel på frågan om Göteborg är en cykelvänlig stad säger 42 procent av cyklisterna att man i ganska eller mycket hög grad tycker det. Bland de som använde elcykel är siffran 36 procent, säger Malin Månsson.

Vad skillnaden i nöjdhet beror på är svårt att veta, tycker Malin Månsson, men en anledning kan vara att elcykeln går fortare och att det då är viktigare med bättre flöde, separerade cykelvägar och bättre underhåll.

Cykelparkeringar prioriterad fråga

Strategin framöver för att göra Göteborgs cyklister mer nöjda handlar om att bygga ut pendlingscykelstråken som ska dimensioneras för lite högre hastigheter. Delsjövägen och Härlandavägen har redan fått en sådan ombyggnad och vid Björlandavägen är det på gång.

– Vi planerar för uppgradering av befintligt cykelnät på sträckorna Hisingsbron–Älvsborgsbron, Götaplatsen–Linnéplatsen, Backaplan–Bräckemotet och Stigberget–Saltholmen. Mella Stigberget och Saltholmen kommer det dock inte vara möjligt att bredda så som behövs på delar av sträckan.

Cykelparkeringar är en annan prioriterad fråga. Vid de kommande Västlänken-stationerna planeras det för extra säkra parkeringar. I Gamlestaden kommer snart ett cykelgarage att öppna i anslutning till resecentrum.