Tyst och miljövänligt på linje 60. En ny typ av laddhybridbussar har testats på linje 60 under snart ett år. En utvärdering visar att både kunder, förare och boende överlag är positiva.

Västtrafik har frågat kunder, förare och boende längs med linje 60 vad de tycker om de nya elhybridbussar som testas sedan maj 2013. Resultatet visar att majoriteten är positiva till bussarna och att de flesta – sju av tio – känner till projektet.

Bussarna uppskattas för att de ger lägre utsläpp – 75 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med dieselbussar. De är också tystare än andra bussar tack vare att de kör på el 70 procent av tiden.
Västtrafik deltar i projektet Hyperbus tillsammans med Business region Göteborg, Volvo bussar, Göteborg energi och Trafikkontoret. Syftet är att testa en ny typ av hybridbuss, som kan köra längre sträckor på el jämfört med dagens hybridbussar.

Bussarna kommer att gå i trafik fram till juli. Därefter kommer en större utvärdering genomföras av bland annat miljöeffekter och utformningen av laddstationerna.