Film och kostnadsfria möten. Under tre år har trafikkontorets företagskommunikatör Anita Jisonsund besökt över 550 företag och berättat om kommande trafikomläggningar och hur den enskilde kan påverka sitt resande. Och hon söker ständigt nya företag att få komma och prata hos. Målet är att göra det smidigare i trafiken för alla göteborgare – både nu och i framtiden.

– Faktum är att det skulle räcka om vi alla ställde bilen hemma på vår egen garageuppfart två gånger i månaden för att få bort bilköerna, säger Anita Jisonsund.

Anita Jisonsund är trafikkontorets företagskommunikatör.

För att underlätta för företagen och deras anställda erbjuder hon på trafikkontorets vägnar en timmes kostnadsfri information för företag, med fokus på trafiksituationen i Göteborg.

–  Vi befinner oss i startgroparna för Nordens största stadsutvecklingsprojekt sedan början av 1970-talet och i det som kommer bli en framtida storstad. Därför vill vi inspirera till att tänka nytt när det till exempel gäller hur personalen ska ta sig till och från jobbet.

– Det kan handla om relativt enkla förändringar som sänker tröskeln för att ta cykeln i stället för bilen, som att det finns ett torkskåp på arbetsplatsen att torka regnkläder i.

”Det gäller att börja tänka i andra banor”
I dag sitter det endast en person i 85 procent av alla bilar som kör i rusningstrafiken. Att minska ensamåkandet och öka sam- och komboåkandet är därmed ett sätt att minska köerna. Ett annat sätt är alternativa färdmedel.

– Att gå, cykla, åka kollektivt och samåka är lösningen, liksom att jobba hemifrån någon eller några dagar i månaden för de som har möjlighet till det. Det gäller att börja tänka i andra banor. Och det inspirerande är att det behövs en relativt liten förändring från var och en för att det tillsammans ska ge väldigt stora resultat.

I princip alla Anita Jisonsund möter är positiva till den pågående byggprocessen, även om det kan vara problematiskt när personalen i perioder har svårt att ta sig till och från arbetet.

– Jag pratar ju med näringslivet och det är de som verkligen har efterfrågat den här förändringen och ser en stor vinning med det. Och faktum är ju att vi gör det här för vår gemensamma framtid och för våra barn och barnbarn och deras framtid.

För att nå ännu fler företag har hon precis spelat in en informationsfilm där hon söker fler intresserade företag att komma ut och prata hos.

– Så här långt har jag mött över 8 000 individer och min målsättning är att nå så många som möjligt. Så vill du att jag kommer till just din arbetsplats är det bara att höra av sig, oavsett om du själv sitter i ledningen eller inte. Jag vill gärna veta att det finns intresse, oavsett vilken position du har på jobbet.