När går nästa spårvagn? Nu kan alla arbetsplatser ha en egen realtidstavla med information om avgångar från närmsta hållplats. En gratis tjänst från Västtrafik som gör det ännu enklare att åka kollektivt till och från jobbet.

– Tanken är att företag, skolor och sjukhus ska sätta upp en display vid receptionen eller utgången. Där kan man sedan se avgångar på linjer som trafikerar de hållplatser som ligger närmast, säger Richard Fresk på Västtrafik.

Uppdateras två gånger i minuten

Informationen är identisk med den som finns på väderskydden vid spårvagnshållplatserna. Men på den egna tavlan väljer man själv vilken eller vilka hållplatser som ska visas.

– Eftersom informationen bygger på realtid tar den också hänsyn till förseningar. Även störningar i kollektivtrafiken meddelas på displayen. Uppdatering sker två gånger i minuten, säger Richard Fresk.

Tjänsten är helt gratis och levereras via Västtrafiks webbplats. Display och dator får arbetsplatserna själva stå för. Någon extern support ingår inte, varje företag måste utse en person som ansvarar för intern felsökning.

Provas på ett 20-tal platser

– Om det skulle uppstå ett fel i driftskedjan som beror på oss kan vi åtgärda det mellan 8 och 17, säger Richard Fresk.

Än så länge prövas den kostnadsfria tjänsten på ett 20-tal arbetsplatser i Göteborg, men den är tillgänglig för alla som är intresserade. Bäst fungerar den för kollektivtrafiken i stadstrafik, där är informationssystemet väl utvecklat.

Lennart Englund har placerat ut en realtidstavla precis utanför sitt arbetsrum på trafikkontoret. Han har noterat en märkbar ökning av antalet personer som passerar förbi.

– Min realtidstavla är väldigt uppskattad, folk går förbi bara för att kolla när nästa spårvagn går, säger han.