På prov i ett år. Från idag 1 april kan de som har trafikkontorets boendeparkering använda sitt tillstånd som betalning för parkering när de laddar bilen på utvalda anläggningar hos Parkering Göteborg. Pilotprojektet pågår ett år och är ett samarbete mellan trafikkontoret, Göteborg Energi och Parkering Göteborg.

– Vi får frågor då och då från våra boendekunder om möjlighet till att ladda sin elbil. Därför är det jättetrevligt att vi nu kan erbjuda dem det i stadens regi och nyttja de investeringar som redan gjorts på ett bra sätt, säger Carina Abrahamsson, enhetschef för parkering på trafikkontoret.

Fler behöver ladda
Antal sålda elbilar och ladd-hybrider ökar och med det även behovet av att ladda sin bil. De flesta som idag har en laddbar bil laddar hemma, i en parkeringsanläggning eller vid sin arbetsplats. För bilägare med Göteborgs Stads trafikkontors boendeparkering utan möjlighet till laddning vid hemmet eller arbetsplatsen kan laddningen vara en utmaning. Syftet med projektet är att undersöka behovet av el-laddning för dessa kunder och om det är attraktivt att ladda bilen i de här anläggningarna kvällstid.

Under den ettåriga testperioden kommer tillståndet för boendeparkering att fungera som betalning för parkeringen, medan betalningen för själva laddningen sker till Göteborg Energi enligt faktisk förbrukning.

– Det ska vara enkelt för våra kunder att ställa om till ett mer hållbart resande. Elektrifieringen av bilflottan är en viktig och bärande del i den utvecklingen. Därför är det kul att vi kan göra något konkret för att underlätta laddning för trafikkontorets boendeparkerare i Göteborg, säger Hanna Munde, chef för marknad och affärsutveckling på Göteborgs Stads Parkering.