Trafikkontoret får i veckan besök av en europeisk expertgrupp. Besökarna från Polen, Tyskland, Finland, Litauen och Estland ska bidra med en extern syn på stadens trafikplanering.

Besöket pågår mellan den 9-12 maj och ingår som en del av EU-projektet BUSTRIP som ska hjälpa europeiska städer att hitta praktiska lösningar för hållbara stadstransporter.

Trängsel och miljöpåverkan ska minska

Det är tolv städer runt om i Baltikum som deltar i EU-projektet BUSTRIP – Baltic Urban Sustainable Transport Implementation and Planning.

Göteborg representerar Sverige vid sidan av Sundsvall och Örebro. Det handlar om att utbyta kompetens och erfarenheter. Målet är att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transporttillväxt, minska trängsel och miljöpåverkan samt att förbättra livskvaliteten.

Den besökande expertgruppen ska genom intervjuer skaffa sig en bild av de lokala problemen i Göteborg. Sedan ska de ge konkreta förslag på vilka förändringar som är nödvändiga för att transporterna i staden ska bli hållbara.