Projektet Jätkäsaari i Helsingfors gamla hamn där man bygger för att kunna leva utan bil är ett exempel på hållbar stadstrafik som visas upp på ett seminarium på måndag. Stads- och trafikplanerare från Helsingfors, London och Bremen besöker Göteborg för att diskutera hållbara transporter i europeiska städer.

Många av Europas städer växer snabbt. De står inför samma utmaning – att åstadkomma hållbara transporter och ändå behålla en tillväxt.

Vita fläckar som ska bebyggas

Delade erfarenheter och goda exempel kan ge en skjuts i rätt riktning. Trafikkontoret anordnar därför ett seminarium om framtidens transportsystem den 8 oktober.

– Tanken är att det ska bli en inspiration och få oss att se hur andra har jobbar med frågan, säger Gunilla Fransson Bangura, projektledare för Bustrip, som ska hjälpa europeiska städer att hitta praktiska lösningar för hållbara stadstransporter.

Under seminariedagen berättar bland annat Matti Kaijansinkko, stadsplanerare från Helsingfors, om byggprojektet Jätkäsaari i gamla hamnen där man bygger för att kunna leva utan bil.

– Det är en tanke som är i högsta grad intressant för oss här i Göteborg där det finns vita fläckar som kommer att bebyggas i framtiden, säger Gunilla Fransson Bangura.

Bremen satsar stort på olika ressätt

Lilli Matson pratar om hur man planerar i London för att behålla stadens attraktivitet men ändå öka hållbarheten i transportsystemen.

– I London arbetar man med den stora utmaningen att få fem miljoner resor över till kollektivtrafik, cykel och gång till år 2025, säger hon.

Multimodala resmönster betyder att det finns en uppsjö med olika sätt att resa på i staden; cykel, bilpool, kollektivtrafik. I Bremen har man satsat stort på detta och det berättar Michael Glotz-Richter mer om.

– Vi måste få in mer av mobility management där vi förbättrar redan befintlig infrastruktur som ett komplement till att bygga nytt, säger Gunilla Fransson Bangura.