”Lättare att ta sig till badet på coronasäkert sätt”. I sommar blir det sju extra Styr & Ställ-stationer i Göteborg. Förra året fanns det två, de blev populära och det har kommit önskemål om fler. “Vi vill ju göra det lättare att ta sig till badet på ett coronasäkert och hållbart sätt”, säger Emma Edvardsson, planeringsledare på trafikkontoret.

Det nya systemet för Styr & Ställ-cyklar i Göteborg har funnits i snart ett år. Det är ett flexibelt system som gör att det lätt går att placera ut nya stationer.

– Vi testade att ha två sommarstationer förra året, en vid Saltholmen och en vid Delsjöbadet. Det föll väldigt väl ut och vi hade planerat att ha de stationerna i år också. Under året har vi bestämt att sätta ut ännu fler stationer, säger Emma Edvardsson.

Sju i Göteborg och tre i Mölndal

Trafikkontoret har tillsammans med bland annat Göteborgs Stad parkering AB arbetat för fler Styr & Ställ-stationer på Saltholmen för att underlätta framkomligheten. Det har också varit ett yrkande i trafiknämnden.

– På Saltholmen kommer det att finnas tre stationer. Det blir en station vid Delsjöbadet, Härlanda tjärn och Askimsbadet. Vi kommer också att sätta ut en station vid Frölunda torg i sommar för att göra det enklare att ta sig till sommarstationerna i väster. Det finns även tre i Mölndal.

Start 1 juni

Sommarstationerna finns på plats från 1 juni till 31 augusti. Under våren utökades den fria restiden för Styr & Ställ för dem som har eller köper månadskort eller årskort. Tidigare ingick de första 30 minuterna på varje påbörjad resa, nu ingår 60 minuter.

– Det gör också att det blir enklare att ta sig till de här sommarstationerna, de ligger en bit bort från övriga systemet, säger Emma Edvardsson.