Över tio miljoner kubikmeter lera och sand är nu bortmuddrat från infarten till Göteborgs Hamn. En halv miljon kubikmeter sten har också sprängts bort och därmed har Böttöleden och Torshamnsleden blivit både djupare, bredare och rakare. Nästa steg i projektet ”Säkrare farleder” är 34 lysande bottenfasta kantmarkeringar som ska stå klara i slutet av oktober.

– Kvalitetshöjningen av farledssystemet till Göteborg har varit både en breddning, en rätning och en fördjupning. Breddningen har varit störst i kurvorna för att göra geometrin bättre. Från Torshamnens oljepir in till Skandiahamnens containerterminalen är det nu 2,2 meter djupare. Det låter inte mycket men det betyder väldigt mycket för en bred, lång farkost, säger Kjell Svensson på Göteborgs Hamn AB.

Skandiahamnen förstärks

De stora mudderverken som under hösten sugit upp lera och slam från botten i Böttöleden och Torshamnsleden har lämnat Göteborgs hamninlopp efter fullgjort arbete. Nu kvarstår bara en del mindre muddrings- och sprängningsarbeten.

– Vi måste också göra en följdinvestering med att förstärka Skandiahamnen som är byggd på 60- och 70-talen så att den tål det nya djupet vid kaj. Vi förstärker kajerna och bygger också ett kranspår för en ökad spårvidd för framtida kranar. Men det är ett annat projekt, investeringen ingår inte i ”Säkrare farleder” som är Sjöfartsverkets projekt, säger Kjell Svensson.

5DC6.jpgStenmassor blir konstgjort rev

Projektet ”Säkrare farleder” kommer att kosta närmare 750 miljoner kronor. Sjöfartsverket betalar drygt 70 procent av kostnaderna, resten står Göteborgs Hamn för.

En av de viktigaste delarna i projektet har varit att räta ut Måvholmskröken i Torshamnsleden där fartygen tidigare varit tvungna att gira kraftigt.

Muddermassorna är tippade på djupt vatten utanför Vinga. En bit därifrån ligger de bortsprängda stenmassorna som bildar ett konstgjort rev som så småningom ska bli en bra miljö för hummer.