"Nu återstår det bara några mindre sprängningar i schaktet framför det gamla Hasselbladshuset, sedan är sprängningarna vid Götatunnelns bägge östra tunnelrör klara", berättar Peter Behrman vid Vägverket. Vid Järntorget återstår det att spränga cirka 100 meter till innan dagsljuset lyser in i tunneln även från väster.

Nu på lördag, den 22 november, finns det möjlighet att studera Götatunneln närmare. Vägverket kör nio guidade bussturer ner i tunneln mellan klockan 10 och 16.

Varje tur tar 60 passagerare. Bussturerna är gratis men för att få åka med måste man ha en biljett. Den kan hämtas i kommunhuset Traktören på Köpmansgatan 20 vid Gustaf Adolfs torg. Biljetterna finns tillgängliga från onsdag och så länge lagret räcker.

Antalet är begränsat till fyra per person, receptionen har öppet mellan 8 och 16.