Fyra nya flexlinjer. Färdtjänsten i Göteborg kommer från halvårsskiftet att erbjuda billigare och bättre service för många av sina resenärer. I synnerhet är det göteborgare, med så svåra funktionsnedsättningar att det inte finns några resealternativ, som kan se fram mot förbättringar.

Finansieringen är på plats och besluten fattade – nu är det klart att färdtjänsten i Göteborg, med början 1 juli, förbättrar sin service på flera punkter.

Resebegränsningen på färdtjänstens månadskort tas bort.
Fram tills nu har det funnits ett tak för månadskortet på 40 resor per månad. En del resenärer behöver vissa månader göra ännu fler resor. Därför tas taket nu bort.

– Det handlar inte om särskilt många individer, men betyder ändå större frihet och flexibilitet, säger förvaltningsdirektör Ingemar Karlsson.

Möjlighet till att ansöka om fler extraresor för den som är hänvisad till färdtjänst.
Förra året infördes möjligheten att ansöka om 50 extraresor. Nu justeras nivån upp ytterligare.

– Kanske blir den nya nivån 70 extraresor. På så sätt ökar vi tillgängligheten för resenärer som annars sällan har något annat val än att använda färdtjänst, säger Ingemar Karlsson.

Kortare väntetider under kvällstid.
Vid spontana resor, så kallade ”nu-resor” har en del resenärer varit missnöjda med att få vänta upp till 40 minuter på färdtjänst. Det har upplevts otryggt och besvärligt – i synnerhet sena kvällar.

– Nu kortas väntetiden till maximalt 20 minuter mellan klockan 18 och 06. Det är i första hand på kvällstid resenärerna känt sig utsatta. Dagtid gäller fortfarande 40 minuter, säger Ingemar Karlsson.

Färdtjänsttillståndet börjar gälla direkt efter att beslut fattats.
Fram tills halvårsskiftet har ett tillstånd börjat gälla först från månadsskiftet efter det att beslut fattats. Nu kommer det åter att börja gälla direkt – precis som det gjorde för några år sedan.

Fyra nya flexlinjer på lördagar.
Höstens satsningar på flexresor för resenärer med färdtjänsttillstånd har fallit väl ut. Från 1 september utökas lördagstrafiken kl 10-15 med ytterligare fyra områden: Centrala Angered, Tynnered-Älvsborg, Örgryte-Härlanda, Majorna-Haga.

– Har man ett 65+ kort och färdtjänsttillstånd kan man använda flexlinjen gratis. Förra året såg vi en ökning med 30 procent, och i år med ytterligare 20 procent, säger Ingemar Karlsson.

De förbättringar av färdtjänsten som färdtjänstnämnden nu beslutat om beräknas kosta drygt två miljoner kronor för 2012.