Alla färdtjänstresenärer får resa gratis i kollektivtrafiken under lågtrafik. Färdtjänstens månadskort tas bort – istället införs högkostnadsskydd för resenärer som gör mer än 160 resor per år. Det är två av förslagen för att få fler färdtjänstresenärer att åka kollektivt.

Sedan tre år tillbaka pågår en satsning för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för funktionshindrade. Hållplatserna anpassas, flexlinjen byggs ut och fler och fler bussar och spårvagnar har låggolv som gör det lätt att komma på och av.

21.000 göteborgare är berättigade

Att ge funktionshindrade möjlighet att resa oftare och friare är grundtanken, men det finns också en ekonomisk aspekt på det hela. Färdtjänstens kostnader har under flera år varit långt större än intäkterna.

21.000 göteborgare är berättigade till färdtjänst. På sikt vill man att hälften av alla färdtjänstresor med bil och rullstolsbuss ska omvandlas till resor med kollektivtrafiken – det vill säga spårvagnar, bussar och flexlinjen.

– Förslaget till en ny prismodell gör det förmånligare för färdtjänstresenärerna att åka med den anpassade kollektivtrafiken, säger Ingemar Karlsson, färdtjänstdirektör i Göteborg.

I förslaget införs flera förändringar. Men det är bara ett fåtal, de som reser ofta med färdtjänst, som påverkas ekonomiskt.

Högkostnadsskydd för fler än 160 resor

En viktig del av förslaget är att alla färdtjänstresenärer får åka gratis i kollektivtrafiken under lågtrafik. De som tar sig från arbete eller studier har fria resor även under högtrafik.

– Beslutet om gratis kollektivtrafik för äldre har påverkat utformningen men vi har också tagit stor hänsyn till synpunkter som brukarorganisationer och resenärer framfört, säger Ingemar Karlsson.

Priset för en färdtjänstresa ska däremot vara oförändrat – 30 kronor – eller dubbelt så dyrt som att åka kollektivt med 100-kort när det är högtrafik.

Färdtjänstens månadskort tas bort och istället införs ett högkostnadsskydd för resenärer som gör mer än 160 resor per år. Denna förändring berör omkring tusen personer. 300 av dem bedöms aldrig kunna använda annat än färdtjänst och för dem införs ett särskilt högkostnadsskydd.

”Nästan alla kan sänka sina reskostnader”

De resterande 700 frekventa resenärerna är de enda som kan drabbas av högre kostnader om förslaget till ny prismodell går igenom. Deras resor kan bli upp till 175 kronor dyrare per månad.

– Men nästan alla kan sänka sina reskostnader genom att lite oftare välja flexlinje, spårvagn eller buss. På det viset kan vi också erbjuda fler och friare resmöjligheter för funktionshindrade, säger Ingemar Karlsson.

Arbetet med att anpassa och göra kollektivtrafiken mer tillgänglig ska vara slutfört 2010. Då väntas också resmönstren bland funktionshindrade ha förändrats. Man räknar med 106.000 fler resor per år.

Som en följd av de ändrade resmönstren väntas färdtjänstens ekonomiska resultat förbättras med mellan två och fyra miljoner per år. Det beror huvudsakligen på att antalet färdtjänstresor minskar.

Tidigare artiklar på Vårt Göteborg:
Många som har färdtjänst väljer buss och spårvagn
[2006-11-08]