Allt annat är precis som vanligt. Serviceresor är det nya namnet på den verksamhet inom Göteborgs Stad som tidigare hette Färdtjänsten. För de som använder Serviceresors tjänster kommer allt annat vara som vanligt – förutom en del nya mejladresser.

1 november bytte Färdtjänsten officiellt namn till Serviceresor, som numera är en sektor inom trafikkontoret.

– Verksamheten finns kvar i sin helhet i samma lokaler i Högsbo, på samma telefonnummer och så vidare. Det är viktigt att alla som brukar resa med oss känner till det, säger Peter Norling, avdelningschef för Göteborgs Stads Serviceresor.

Boka precis som förut
Under onsdagen fick däremot samtliga medarbetare nya e-postadresser. De gamla adresserna kommer att fortsätta fungera under en övergångsperiod.

– Det viktigaste är att våra brukare vet att detta bara handlar om ett namnbyte. Vår organisation är helt oförändrad. Vill du boka färdtjänst så gör du det som förut, och är du en förälder som vill beställa skolskjuts då gör du precis som tidigare. Samma sak gäller samtliga serviceresor som du vill ha hjälp med.

Över en miljon resor
Serviceresor utför riksfärdtjänst, skolskjuts, LSS-resor, tjänsteresor, uppdragsresor, flexlinje och färdtjänstresor – det som har just samlingsnamnet serviceresor. Under 2016 utförde avdelningen 1,3 miljoner sådana resor.

– Vårt uppdrag är att utföra serviceresor av många olika slag och därför är vårt nya namn mycket tydligare än det gamla. Vårt tidigare namn har skapat förvirring eftersom vi har haft samma namn som den största tjänsten vi utför. Halva verksamheten består faktiskt av helt andra transporter än färdtjänst,

Utöver färdtjänst ingår riksfärdtjänst, skolskjuts, LSS-resor, tjänsteresor, uppdragsresor och flexlinjen i verksamheten.