Ett månadskort på färdtjänsten kommer att kosta 500 kronor från och med den 1 november. Priset för medresenär höjs från 30 till 60 kronor från den 3 november. Rabatten på nattresor för resenärer med månadskort blir dock kvar.

500 kronor för ett månadskort i Färdtjänsten motsvarar vad Västtrafiks ordinarie månadskort kommer att kosta efter förste november.

Priset på övriga områdes- och tilläggskort kommer också att vara samma som för Västtrafiks kort.

Oförändrad nattaxa

Men det blir ingen nattaxa för de färdtjänstresenärer som har månadskort.

– Vi hade tänkt att också parallellställa nattaxan med Västtrafik som slopat rabatten för resenärer med månadskort, men det godkändes inte av Färdtjänstnämnden vid deras sammanträde i går, säger färdtjänstdirektör Bo I. Johnsson.

– Men har man inte månadskort så får man betala dubbel avgift, det vill säga 60 kronor för en nattresa.

Dyrare för ressällskapet

Om färdtjänstresenären vill ha med sig en god vän som sällskap på resan får denne från 1 november betala 60 kronor istället för 30. Denna taxeändring godkändes av kommunfullmäktige i förra veckan.

Men det kommer fortfarande att vara gratis att ta med sig en reshjälp om färdtjänstresenären behöver personligt stöd på resan.

30.000 extraresor för hösten

Under hösten kommer Färdtjänsten att kunna dela ut mellan 25.000 och 30.000 extraresor tack vare att besparingarna som genomfördes den 1 april har gått över förväntan.