Färdtjänsten måste spara 21 miljoner kronor nästa år. Den 30 september ska färdtjänstnämnden ta ställning till det liggande förslaget, som bland annat innebär höjda avgifter och begränsad service, men också en större satsning på Flexlinjen som alternativ.

Alla stadens nämnder ska genomföra besparingar under 2010, enligt beslut i kommunfullmäktige. Färdtjänsten har fått i uppdrag att spara fem procent, vilket tillsammans med ökade kostnader och att förvaltningen förmodligen inte får använda sitt egna kapital, motsvarar en besparing på 21 miljoner kronor under 2010.

Investeringsstopp för KOLLA-projektet

Följande åtgärder föreslås:
•Höjd avgift för färdtjänstresor från 30 till 40 kronor. Höjd avgift för månadskort från 435 till 700 kronor, med obegränsat antal fritidsresor inklusive arbets- och studieresor, med restriktionen att färdtjänsttillståndet avgör hur många resor man får göra under ett år. Avgiften har inte höjts sedan 2002.
•Investeringsstopp för satsningar inom projektet KOLLA – Kollektivtrafik för alla, det vill säga ombyggnad av hållplatser och enkelt avhjälpta hinder.
•65+-kortet, som idag berättigar till fria kollektivtrafikresor för äldre, ska kunna användas även på Flexlinjen.

Färdtjänstförvaltningen planerar även att skära ner i den egna administrationen, timanställningar och vikariat ses över och vissa projekt kommer inte att fortlöpa som planerat. Servicen och logistiken sätts också under lupp för att hitta möjligheter till effektivisering.

”Vi måste ha en budget i balans”

Liksom flera andra förvaltningar har färdtjänsten haft ett överskott i sin verksamhet, och har sparat ihop till ett eget kapital på 43 miljoner kronor. Men enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen är det mycket tveksamt om dessa pengar får användas under 2010.

– Vi måste ha en budget i balans, det är ett krav från staden. Vi har försökt hitta en avvägning mellan nödvändiga höjningar av avgifterna och samtidigt visa på möjligheterna att använda Flexlinjen i betydligt större utsträckning, säger Ingemar Karlsson.

– De som inte har möjlighet att resa på något annat sätt, ska givetvis alltid kunna boka en färdjänstresa.

Fotnot:
Färdtjänstnämndens möte är öppet för allmänheten och hålls den 30 september kl 17.00 i Hjällbo. Det öppna förmötet börjar kl. 16.00. Adress: Gunnilse IS, Knattens väg. Närmsta hållplats Hjällbovallen (ca 200 m promenad – ej kuperad). Buss 71 trafikerar.