”Nytänkande med sidoeffekter”. Färdtjänsten i Göteborg har under 2011 genomfört omfattande upphandlingar på ett så framsynt sätt att de nu nomineras till branschorganisationen tidningen Offentliga affärers pris Handslaget.

När vinnaren av Handslaget ska delas ut i Stockholm den 1 februari är Peter Norling, trafikchef för Färdtjänsten i Göteborg, en av de sex nominerade som gör upp om statyetten och resecheckar värda 10 000 kronor.

– Egentligen är det sämsta tänkbara timing för oss eftersom vårt nya avtal drar igång samma dag – men det är klart att vi måste vara representerade där, säger Peter Norling.

Nytänkande uppskattas
Färdtjänsten har under 2011 genomfört omfattande upphandlingar som väckt uppmärksamhet i den hårda nationella konkurrensen. I Juryns motivering heter det:
” För att genom nytänkande klarat av att ställa krav på upphandlingen och åstadkommit flera positiva sidoeffekter för dem som reser via färdtjänst i Göteborgs Stad.”

Ökad tillgänglighet och höjda miljökrav
Det är främst genom ökad tillgänglighet och höjda miljökrav som Färdtjänsten utmärkt sig i de nya avtal som påbörjas i nästa vecka.

– Från att ha haft en stor flotta av rullstolsbussar använder vi nu i allt större utsträckning personbilar med rullstolsplats. Det ger större flexibilitet och minskar väntetiden utan att det kostar oss mer, säger Peter Norling och fortsätter:

– Samtidigt har vi nu generella krav på att alla personbilar i vår tjänst ska vara miljöbilar. På så sätt kan vi som upphandlare faktiskt påverka miljön positivt för alla göteborgare – inte bara våra resenärer. Vi premierar dessutom dem som kör på biogas istället för naturgas.

Vidare har Färdtjänsten infört långtgående utbildningskrav och en bonus för att på sikt nå en jämnare könsfördelning i förarkåren.

– Det tror vi kommer att bidra till en öka känsla av trygghet, säger Peter Norling.