I veckan beslutade Färdtjänsten i Göteborg att återigen överklaga ärendet med den segdragna upphandlingen om vem som ska köra rullstolsbussar i Göteborg.

-Vår uppfattning är att länsrätten har gjort en felaktig bedömning av skall-kraven i upphandlingen. Därför vill vi få saken prövad i kammarrätten, säger Roland Jenssen, chef för avtal & tjänster på färdtjänsten i Göteborg.

Affär på 400 miljoner kronor

I mitten av oktober kom en ny dom från länsrätten som gav Göteborgs Spårvägar och Göteborgs Buss rätt i sin kritik mot det anbud som Orusttrafiken lagt. Kritiken innebar att Orusttrafiken skulle lagt ett så kallat orent anbud.

Men Färdtjänsten håller inte med och vill nu alltså att kammarrätten provar saken.

– Vi anser att alla entreprenörer som skickat in anbud har uppfyllt samtliga skall-krav, säger Roland Jenssen.

Upphandlingen av rullstolsbusstrafiken är en affär på ungefär 400 miljoner kronor under fem år. Överklaganden och nya prövningar har avlöst varandra efter att upphandlingen inleddes våren 2004.

Direktupphandling dyrare

Göteborgs spårvägar, som kört färdtjänsten sedan 1967, fick inte sitt avtal förlängt och överklagade upphandlingen som gjordes om. Men inte heller denna gång fick bolaget vara med. Istället vann Taxi Kurir, Sandarnas transporter, Majvallens Taxi och Orusttrafiken.

Så länge ett nytt upphandlingsavtal inte är klart tvingas Färdtjänsten att skriva direktupphandlingsavtal, en lösning som blir dyrare. Nuvarande direktupphandling gäller fram till siste januari 2006.

De företag som kör idag är Connex, Taxi Göteborg, Sandarnas transporter, Taxi Kurir, Göteborg Buss, Spårvägen och Leja Touring.