Berörda får tycka till i stor upphandling. För första gången kan nu alla berörda tycka till i förväg om en stor upphandling inom färdtjänsten i Göteborg. Här ställs till exempel tydliga krav på att förarna ska ha vissa sociala villkor och att trafikföretagen jobbar mot diskriminering.

– En avgörande kvalitetsfaktor för våra resor är bra förare som tycker om sina jobb. Och då är förarnas villkor viktiga, säger Peter Norling, trafikchef på Färdtjänsten.

Idag är det inte ovanligt att förare i taxibranschen kör utan försäkring och pension.

Kräver försäkringar
– Att människor arbetar i Sverige idag och inte omfattas av normala arbetsmarknadsvillkor, som försäkringar eller tjänstepension, känns ovärdigt ett välfärdsland, säger Peter Norling.

Färdtjänsten vill nu ”lägga ett golv” för förarnas villkor, till exempel försäkringar. Golvet utgörs av Taxibranschens kollektivavtal med Transportarbetareförbundet. Så tydligt har Färdtjänsten inte uttryckt de här villkoren tidigare.

– Vi bedömer att man får lov att göra så, men vi är nyfikna på vilka synpunkter som kan komma in, säger Peter Norling.

Här finns också krav på att företagen ska arbeta mot diskriminering och korruption.

Hotar med böter
– Vi har haft med de frågorna förut, men nu blir det en helt annan tydlighet och spets. Till exempel blir det förenat med vite (böter) om ett trafikföretag inte jobbar med de här frågorna, säger Peter Norling.

Färdtjänstens stora upphandling handlar om trafik från sommaren 2016 och fyra år framåt. Den gäller samtliga fordon som kör färdtjänst; personbil, rullstolsbil och rullstolsbuss. En affär i många olika delar, totalt värd runt en miljard kronor.

Nu har politikerna i Färdtjänstnämnden beslutat att hela förfrågningsunderlaget ska läggas ut för synpunkter, till 21 januari 2015.

– Vi vill få in synpunkter från både små och stora trafikföretag, resenärer, brukarorganisationer, fackliga organisationer och anhöriga för att upphandlingen ska bli så bra som möjligt, säger Peter Norling.

Utökat miljöansvar
– Alla som har intresse i detta, ska kunna komma med synpunkter.

Att få ihop en stor upphandling enligt alla regler är väl svårt nog som det är. Binder ni inte ris åt egen rygg när ni ber om ännu mer synpunkter?

– Klart att det finns en sån risk. Samtidigt har vi chansen att få bort tveksamheter och eventuella fel på ett tidigt stadium, om vi får dem påpekade för oss, säger Peter Norling.

– Vi hoppas och tror att det här ska bli bra.

I den nya upphandlingen vill Färdtjänsten utöka sitt miljöansvar.

Elbilar kommer
– Vi fortsätter vårt arbete med att förbättra miljön i Göteborg bland annat genom att kräva större satsningar på fossilfria bränslen, få in några elbilar i fordonsflottan och kräva dubbdäcksförbud, säger Peter Norling.

Andra nyheter i upphandlingen är ökade utbildnings- och kompetenskrav.

Några fordon kommer att utrustas med hjärtstartare och bilbarnstolar och babyskydd. Antalet rullstolsbussar kommer att öka.

De fordon som kör för Färdtjänsten på heltid blir mer synliga i Göteborgstrafiken eftersom de får en ny design med en ny, grön profil.

Efter att alla synpunkter tagits in, ska den definitiva upphandlingen läggas ut i februari 2015. Kontrakten med de vinnande trafikföretagen gäller sedan från juli 2016 och som längst till juni 2020.