Inblick i vardagen som funktionsnedsatt. Hur tar man sig in i en bil från en rullstol? Och hur hittar man en avtalad plats om man inte kan se? Färdtjänstförvaltningen ger i höst ett hundratal förare möjlighet att pröva på hur det är att ha en funktionsnedsättning.

Att köra färdtjänst är mycket mer än att bara vara förare. För att på bästa sätt kunna hantera och förstå sina resenärer arrangerar färdjänsten en utbildningshelg då olika brukarorganisationer kommer att visa och berätta om hur det är att leva med funktionsnedsättningar.

– Förarna kommer att få prova hur det är att sitta i rullstol, att ta sig in och ut i bilar och köra upp för ramper, säger Ulrika Alergård som är kvalitetssamordnare på färdtjänstförvaltningen.

De kommer även att få ta sig fram med ögonbindel och känna hur det är att andas när man är astmatiker.

Många brukarorganisationer på plats
Under utbildningen deltar bland annat Astma och allergiförbundet, Handikappförbunden, Pensionärernas riksorganisation och en mängd andra brukarorganisationer för att dela med sig av sin erfarenhet.

En del av punkt på programmet handlar om servicehundar.

– Många förare är lite rädda för dem. Kulturkrockar gör att man kanske inte vet hur de används eller förstår deras betydelse för funktionsnedsatta, säger Ulrika Alergård

Ett årligt evenemang
Utbildningshelgen är en vidareutbildning som färdtjänsten arrangerar varje år för sina förare. Inriktningen varierar och baseras på aktuella frågor som kommit in under året.

Årets utbildning kom till dels genom att brukarorganisationer i flera år visat ett intresse att delta och dels för att den vanliga certifieringsutbildningen endast har utrymme för en mer allmän information om funktionshinder.

– Nu har vi möjlighet att fördjupa oss i olika typer av funktionshinder och verkligen ge förarna en inblick i hur vardagen ser ut för deras passagerare.

Utbildningen sker den 16–17 september vid Stora Holm.