Som första facknämnd i Göteborg öppnar färdtjänst- nämnden nästa år sina sammanträden på försök för intresserade åhörare. Varje möte kommer att inledas med en timme då allmänheten kan ställa frågor och diskutera med politikerna.

Tidigare har den politiskt intresserade göteborgaren bara varit välkommen till kommunfullmäktiges och stadsdels- nämndernas möten.

Första mötet i februari

Men i somras ändrades de allmänna stadgarna i Göteborgs Stad med stöd av kommunallagen så att det numera är upp till varje facknämnd att själv besluta om öppna sammanträden. Enda undantaget är kommunstyrelsen.

Först ut att utnyttja denna möjlighet blir färdtjänstnämnden som 7 februari nästa år håller sitt första öppna möte i Vasa församlingshem.

­ Den demokratiska aspekten har varit avgörande för det här beslutet. Vi vill att våra resenärer ska kunna ha synpunkter på det vi gör, säger informatör Eva Rödsta på färdtjänstförvaltningen.

På försök under 2005

Varje sammanträde kommer också att inledas med en timme då allmänheten har möjlighet att ställa frågor och att diskutera med politikerna.

De öppna mötena är ett försök som pågår under hela 2005. Om det blir någon fortsättning därefter beslutas nästa höst.

Försöket kommer att utvärderas löpande. Men Eva Rödsta är positiv.

-­ Eftersom verksamheten påverkar alla de 22.000 resenärerna så direkt, så tror jag att mötena kommer att bli välbesökta, säger hon.