Färdtjänstresorna har minskat med 30 procent efter begränsningarna som infördes 1 april. Ett slags krismedvetande tycks ha fått alla att dra ner på resandet, även de som inte behövt. Och i Mölndal, som inte alls berörs av Göteborgs färdtjänstregler, har resandet minskat med 20 procent.

– 15.000 resor varje månad skulle sparas in, men sedan första april har resorna minskat med 22.000 resor per månad jämfört med motsvarande period i fjol, säger färdtjänstdirektör Bo I. Jonsson.

Det är en minskning med 30 procent, betydligt mer än de 20 som sparplanen avsåg.

13 miljoner måste sparas

Förra året ökade resandet med färdtjänst kraftigt. Fler fick rätt till färdtjänst, de som redan hade färdtjänst åkte mer och resorna tog längre tid.

Detta sammantaget gjorde att Färdtjänsten fick ett kraftigt underskott i budgeten. 13 miljoner kronor måste sparas in och därför infördes begränsningen på 120 enkelresor per år från den första april.

Alla drog ner på sitt resande

– Begränsningen berörde bara 2.100 av våra knappt 23.000 resenärer. De övriga som gjorde färre än 120 resor per år skulle inte behöva avstå en enda resa. När vi nu tittat på varför resandet minskat så mycket, visar det sig att gruppen som gör färre än tio resor per månad också har minskat sitt resande och beslutet avsåg ju aldrig dem, säger Bo I. Jonsson.

De som behövde kunde ansöka om ytterligare tilldelning av resor utöver de 120, om de hade synnerliga skäl. Men det visade sig att efterfrågan på extraresor inte blev så stor som färdtjänstförvaltningen räknade med.

– Vi bedömde att det skulle vara 2.100 som behövde göra fler än 120 resor men vi har bara fått in 900 ansökningar om extratilldelning.

Fick effekt i Mölndal

– En annan märklig effekt av de införda begränsningarna här i Göteborg är att de färdtjänstberättigade i Mölndals kommun dragit ner sitt resande med 20 procent trots att de ju inte alls berörs av våra beslut.

De som inte behövde dra ner på sitt resande gjorde alltså det ändå. Varför det är så har Bo I. Jonsson ingen exakt förklaring på.

Uppmärksammat i medierna

– Jag tror att medierna har ett väldigt stort genomslag och att folk blir rädda, ”oj, nu gäller det nog att spara”. Och vi har sett den effekten tidigare, så fort man skriver i tidningarna att det är dålig i ekonomi i färdtjänsten så finns det människor som tar ansvar.

– Men det här var inte riktigt vad vi hade tänkt. De som inte behövde dra ner har också dragit ner, kanske är det solidaritet med kommunens ekonomi. Min och förvaltningens uppgift var att få balans i resorna och ekonomin, och vi har absolut inget behov av att spara mer än nödvändigt utan ser ju framförallt att så länge vi har pengar så ska folk få åka.

Samma regler men generösare tolkning

– Vi är nu i kapp med sparbetinget så vi kommer att kunna vara generösare med tilldelningen av extraresor under årets sista månader. Begränsningen på max 120 resor per år kommer dock att kvarstå, vi ändrar inga regler nu, säger Bo I. Jonsson.