Bara 80 resenärer per dag, 0,3 promille av resenärerna, har utnyttjat Västtrafiks resegaranti som infördes i hela Västra Götaland den förste februari. I genomsnitt har Västtrafik betalat ut 71 kronor per anmälan, främst på grund av förseningar eller inställda turer. ”Det är färre än vad vi hade förväntat trots att resegarantin är ganska välkänd”, säger Gunilla Wicktor på Västtrafik.

300.000 personer reser med Västtrafik varje dag. Att det är många fler än åttio per dag som blir försenade i kollektivtrafiken men som inte bryr sig om att utnyttja resegarantin är fullt möjligt tror Västtrafiks informationschef Gunilla Wicktor:

– Så kan det säkert vara. Men det här är ändå ett sätt att erbjuda ersättning om något skulle gå snett. Det är ju kunden själv som avgör.

Reklam i tv

Resegarantin innebär att Västtrafik betalar taxiresan upp till 300 kronor om en resenär anser sig bli minst 20 minuter försenad.

Förutsättningen är dock att det inte är snökaos eller någon annan extraordinär händelse som ligger utanför Västtrafiks kontroll, så kallad ”force majeur”.

Västtrafik genomför nu en kampanj för resegarantin, både via sin webbplats och i tv-reklam. I Göteborg känner 80 procent av invånarna och cirka 90 procent av Västtrafiks resenärer till resegarantin.

Ute i övriga Västra Götalandsregionen är det bara cirka 50 procent av allmänheten och drygt 70 procent av Västtrafiks resenärer som känner till garantin.

– Det är inte så konstigt eftersom resegarantin funnits i två år i Göteborg medan den startade i Västra Götaland i februari, säger Gunilla Wicktor.