När 45 betalstationer blir 38 hamnar stora delar av Hisingen utanför systemet för trängselskatt. Dessutom införs en flerpassageregel som gör att man kan passera flera betalstationer inom 60 minuter – men bara betala avgift en gång. Allt enligt Trafikverkets reviderade förslag om trängselskatt i Göteborg.

I våras beslutade riksdagen att införa trängselskatt i Göteborg från 1 januari 2013. Nu har en utredningsgrupp på Trafikverket gått igenom formerna för systemet.

Det största förändringen i Trafikverkets nya förslag är att antalet betalstationer minskar – från 45 till 38. Det innebär att stora delar av Hisingen hamnar utanför trängselskattezonen, bland annat området kring Backaplan, och att betalstationen vid Göta Älvbron tas bort.

Parterna behandlar ärendet under hösten

Man föreslår också en flerpassageregel. Den innebär att ett en bil bara beskattas en gång om den passerar flera betalstationer inom 60 minuter.

Trafikverkets nya förslag går nu vidare till avtalsparterna Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Region Halland, som behandlar ärendet under hösten. Därefter görs en formell förfrågan till regeringen om en ny proposition som sedan tas upp i riksdagen.