"Beror sannolikt på förbudet". Mängden partiklar orsakade av dubbdäcksslitage på Friggagatan och Odinsgatan är idag betydligt mindre än 2008. Det visar en ny rapport från miljöförvaltningen. "Sannolikt beror det på dubbdäcksförbudet", säger trafikkontorets miljöchef Anders Roth.

När dubbdäcksförbudet infördes på Friggagatan och Odinsgatan i centrala Göteborg den 30 november 2010 var målet att försöka begränsa mängden farliga partiklar i luften.

– I Stockholm har man i en vetenskaplig studie kunnat belägga att användandet av dubbdäck leder till mellan 30 och 40 dödsfall per år. Nu har vi en studie med ett resultat som drar åt samma håll, säger trafikkontorets miljöchef Anders Roth.

Det är miljöförvaltningen som, på trafikkontorets uppdrag, genomfört den utvärdering av dubbdäcksförbudet som nu ligger klar. Förutsättningarna kunde varit bättre.

Fler mätningar ska göras
– Dels har trafiken generellt gått ner 30 procent mellan 2008 och 2011 – under dubbdäcksperioden har den sjunkit ytterligare 20 procent. Dessutom kunde vi inte genomföra mätningarna på samma ställe som 2008, säger Linus Theorin som är enhetschef på miljöförvaltningen.

En tredje osäkerhetsfaktor utgörs av det damm som byggarbetena i området förorsakat vid mättillfället 2011.

– Om det bara varit en variabel som förändrats hade det förstås varit lättare att dra slutsatser, men vi vågar ändå säga att det minskade användandet av dubbdäck sannolikt bidragit till minskade partikelmängder, säger Linus Theorin.

Miljöförvaltningen kommer att fortsätta att göra mätningar ytterligare några månader.