Över tre kilometer elstängsel, fler övervakningskameror och utbildning av anställda. Det är några av de åtgärder som minskat inbrotten i Göteborgs hamn. De senaste 13 månaderna har hamnen inte drabbats av ett enda allvarligt intrång.

Hösten 2007 råkade Göteborgs hamn ut för flera incidenter med inbrott och skadegörelser. Vid ett tillfälle bröts hela 300 containrar upp. Även under 2006 hade man stora problem med kriminalitet.

Larmade elstängsel stoppar

Att tillgreppen de senaste månaderna har minskat markant går att förklara med en storsatsning på säkerhet. Bland annat har över tre kilometer elektrifierade och larmade staket satts upp. Men även utbildning i sjöfartsskydd har påverkat resultatet i positiv riktning.

− Det är otroligt viktigt att våra kunder känner att deras gods är i tryggt förvar hos oss samt att våra anställda känner sig säkra på jobbet, säger säkerhetschefen Thomas Fransson i ett pressmeddelande.